Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02    |    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật   |    Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị   |    Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 22/7 (tức sáng 02/6 âm lịch)   |    Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới   |    Nhân rộng yêu thương bằng các công trình/phần việc cụ thể thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Duy Tiên
Cập nhật lúc: 8/30/2019 2:31:00 PM
Sáng nay 30/8/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phạm Văn Đồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Duy Tiên về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn huyện


 
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Nam tại huyện Duy Tiên

Tại buổi làm việc, ông Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện Duy Tiên đã báo cáo với đoàn về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn huyện. Theo đó, ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1357 về quy hoạch phát triển nông nghiệp, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết được các xã, thị trấn thực hiện đi vào chiều sâu, gắn với tuyên truyền cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ đạo các xã triển khai quy hoạch và công khai quy hoạch trên địa bàn của xã để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt và tham gia thực hiện; hàng năm tổ chức hội nghị để đánh giá về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh và huyện Duy Tiên luôn được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.  Do đó, qua đánh giá cho thấy, các chương trình, đề án, kế hoạch từ khi được triển khai tới nay đã thu được những kết quả nhất định (chăn nuôi bò sữa đã đạt 90,3% kế hoạch, chăn nuôi bò thịt đạt 92,6%, các vùng sản xuất lúa hàng hóa được quy hoạch, nhiều vùng trồng cây ăn quả được quy hoạch và tổ chức sản xuất với hiệu quả kinh tế cao…). Sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động và nguồn vốn được nâng cao góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân.


Ông Phạm Tư Lành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, phó trưởng đoàn giám sát trao đổi, yêu cầu huyện Duy Tiên làm rõ một số nội dung, vấn đề cần quan tâm


Ông Đỗ Văn Quang - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nêu ý kiến đề nghị 

Tại buổi làm việc, các ý kiến đề nghị của đoàn giám sát như quy trình công khai quy hoạch; vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất; vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu chăn nuôi; việc thành lập các hợp tác xã; xử lý vi phạm pháp luật về đê điều… đã được lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, giải trình đầy đủ, đúng quy định
 Ông Phạm Văn Đồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Văn Đồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà nói chung và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh nói riêng. Đồng thời đề nghị thời gian tới huyện nhà cần tiếp tục triển khai, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh và Quyết định 1357 của UBND tỉnh về quy hoạch phát triển nông nghiệp đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân để người dân biết và thực hiện sản xuất nông nghiệp đúng theo quy hoạch; Duy trì sản xuất nông nghiệp; tập trung phát triển chăn nuôi (đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, bò thịt, thủy sản); Quan tâm tới vấn đề kỹ thuật trong mô hình nuôi cá “sông trong ao”; Quan tâm tới nguồn lực hỗ trợ kích cầu các đề án; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề môi trường trong khu chăn nuôi; Thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện các đề án; Xây dựng các kế hoạch chi tiết cho từng đề án, từ đó tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết đảm bảo tính sâu sát, thiết thực, hiệu quả của từng đề án; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; Quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hoá cho một số mặt hàng nông sản chủ lực, sản phẩm có lợi thế của huyện (như: Gá Móng, sữa sạch, rau hữu cơ, cam, bưởi, ổi); Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp từ huyện tới cơ sở đảm bảo nắm vững chủ trường, chính sách và pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp.../.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02  (10/07)
  Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG (08/07)
  Nông dân Duy Tiên cơ bản gieo cấy xong lúa mùa (07/07)
   Hội Nông dân thị xã Duy Tiên sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm (03/07)
   Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ Nhất (02/07)
  HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX: Thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Một (30/06)
   Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội (26/06)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều của phiên chính thức (25/06)
  Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025  (25/06)
  Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C