Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02    |    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật   |    Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị   |    Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 22/7 (tức sáng 02/6 âm lịch)   |    Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới   |    Nhân rộng yêu thương bằng các công trình/phần việc cụ thể thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Duy Tiên: Tổng kết Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ trướng Chính phủ và chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
Cập nhật lúc: 11/1/2019 9:22:00 PM
Chiều ngày 01/11/2019, UBND huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22 của Thủ trướng Chính phủ và chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; đồng chí Trương Quốc Việt – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị
 

 
Toàn cảnh hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Khuyến - HUV, Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện

 

Thực hiện đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch; thành lập Ban chỉ đạo; hướng dẫn triển khai thực hiện; chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, xét duyệt, tổng hợp sách các hộ được hỗ trợ; cung cấp các mẫu thiết kế nhà ở cho các xã, thị trấn và hướng dẫn lập hồ sơ dự toán thiết kế, tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng nhà ở, nghiệm thu thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai, chỉ đạo quyết liệt, chủ động thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở triển khai xây dựng nhà ở theo quy định. Kết quả thực hiện đến ngày 31/10/2019. Đối với đề án hỗ trợ người có công với cách mạng: trong tổng số 1.617 nhà được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ của huyện Duy Tiên; toàn huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 1.359 hộ (gồm 336 hộ xây mới và 1.023 hộ sửa chữa) với tổng mức kinh phí đã hỗ trợ 33.900 triệu đồng; đang triển khai 26 nhà ( trong đó: 07 nhà xây mới; 19 nhà sửa chữa) với tổng kinh phí 680 triệu đồng. Còn 232 nhà trong đề án không có nhu cầu với tổng kinh phí 5.620 triệu đồng. Đối với đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Trong tổng số hộ 211 hộ theo đề án thì đã có 96 hộ được hỗ trợ từ nguồn khác, không có nhu cầu; 115 hộ đủ điều kiện hỗ trợ bằng 5.710 triệu đồng (đã hỗ trợ 63 hộ theo Quyết định số 1858 với số tiền 2.130 triệu đồng; Chuyển Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ sửa chữa: 04 nhà; 11 hộ hộ đang triển khai và 37 hộ tiếp tục đôn đốc thực hiện đến 12/2019).


Đại diện xã Châu Giang phát biểu thảo luận tại hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn đạt yêu cầu và đúng thời gian quy định.


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đ/c Trương Quốc Việt – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị 


Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; kết luận hội nghị đồng chí Trương Quốc Việt – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đối với việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo; ghi nhận sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà ở khang trang, to đẹp với tổng kinh phí xây dựng lớn hơn nhiều so với kinh phí được nhà nước hỗ trợ. Để thực hiện hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho NCC, nhà ở hộ nghèo đúng quy định. Đồng chí yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách các hộ còn lại trong đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo không có nhu cầu xây dựng, sửa chữa báo cáo huyện báo cáo UBND huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo hiện đang triển khai tại các xã, thị trấn. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo hiện đang triển khai tại các xã, thị trấn. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định. UBND các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, kiểm tra đối với số nhà người có công đang triển khai; tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chỉ đạo quyết liệt, chủ động thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở triển khai xây dựng nhà ở theo quy định; rà soát, lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ đối với các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở trong đề án nhưng không có nhu cầu báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo được hỗ trợ theo đề án triển khai xây dựng nhà ở theo quy định./.


Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 22/7 (tức sáng 02/6 âm lịch) (10/07)
  Nhân rộng yêu thương bằng các công trình/phần việc cụ thể thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn (09/07)
  Thúc đẩy phát triển du lịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19 (07/07)
  Cộng tối đa 4 điểm ưu tiên và điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp THPT (07/07)
   Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (06/07)
   Hội Chữ thập đỏ thị xã Duy Tiên sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2020 (02/07)
  Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (02/07)
  Bộ GD&ĐT: Thống nhất khai giảng ngày 5/9, không tổ chức học trước (01/07)
   Duy Tiên: Thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động từ ngày 01-30/7/2020 (30/06)
  Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Duy Tiên phối hợp Công an thị xã tổ chức gặp mặt trao đổi các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự. (30/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C