Bắc Bộ có mưa trong 10 ngày tới   |    Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020 và khai giảng năm học mới    |    " Phụ nữ Duy Tiên vững mãi niềm tin theo Đảng, theo Hội"    |    Cảnh giác khi tham gia ứng dụng MyAladdinz   |    Từ ngày 1/10, Ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu tết   |    Ban Chỉ huy quân sự thị xã sơ kết công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Lãnh đạo huyện Duy Tiên dâng hương tại miếu Đệ Tứ, thôn Tường Thụy, xã Trác Văn – Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng – Tiền thân của Đảng bộ huyện
Cập nhật lúc: 11/25/2019 5:32:00 PM
Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng huyện Duy Tiên (11/1929- 11/2019), Chiều ngày 25/11/2019 Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành của huyện đã tới dâng hương tại miếu Đệ Tứ, thôn Tường Thụy, Xã Trác Văn. Cách nay tròn 90 năm, ngày 17-6-1929 các đại biểu ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng ở Miền Bắc đã nhóm họp và quyết định thành lập Động Dương Cộng Sản Đảng.

Ngày 19/6/1929, Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng Nam Định được thành lập. Tháng 10/1929, Đông Dương cộng sản Đảng Nam Định đã cử đồng chí Lê Công Thanh về Hà Nam xây dựng chi bộ Đảng. Sau khi xây dựng được chi bộ ở Bình Lục (tháng 10/1929), đầu tháng 11/1929 đồng chí Đông Sơn đưa đồng chí Lê Công Thanh về Duy Tiên gặp đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đang dạy học ở trường Tường Thụy và đồng chí Nguyễn Hữu Tiến dạy học ở làng Lũng Xuyên để bàn bạc thực hiện “Chuyển Đảng”.

Trên cơ sở lựa chọn các hội viên ưu tú của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 5 ngày sau đã thành lập chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở trường học cạnh miếu (Đệ Tứ) thôn Tường Thụy, xã Trác Văn. Chi bộ gồm 6 đảng viên: Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Doãn Chấp, Vũ Uyển (tức Hưng), Nguyễn Văn Trạc, Phạm Văn Tô, Phạm Văn Bình (tức Phó Đoàn); đồng chí Nguyễn Hữu Tiến được cử làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng đầu tiên ở huyện Duy Tiên và cũng là tiền thân của Đảng bộ huyện Duy Tiên.


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành của huyện đã tới dâng hương tại miếu Đệ Tứ, thôn Tường Thụy, Xã Trác Văn


90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng với những thắng lợi mà nhân dân huyện nhà đã đạt được, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh vẻ vang của dân tộc; chúng ta bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với đất nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt 90 năm, trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, có những thời kỳ khó khăn, ác liệt gian khổ nhất, Đảng bộ huyện vẫn vững vàng lãnh đạo nhân dân trong huyện một lòng, một dạ đi theo cách mạng, đồng thời xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện với 6 đảng viên được thành lập (1929), trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã có 4 xã: Lam Hạ, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải Sáp nhập về thành phố Phủ Lý; cho đến nay Đảng bộ huyện Duy Tiên có 63 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 7.029 đảng viên; trong đó có 28 Đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa và 3.841 đảng viên được tặng huy hiệu 30-40-50-60-70 năm tuổi Đảng. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trong những năm qua Huyện ủy đã luôn luôn chú trọng công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Huyện ủy đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án để tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền đoàn thể vững mạnh toàn diện; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở gắn liền với xây dựng nông thôn mới, đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Huyêṇ uỷ và các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác học tập lý luận; việc quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuôc̣ đổi mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực: về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiêp̣ nông thôn theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: đến hết năm 2019 Công nghiệp xây dựng chiếm 73,6%; Dịch vụ chiếm 24,3%, Nông, lâm nghiệp giảm còn 2,1%; hàng năm giải quyết việc làm mới cho trên 4.530 lượt người lao động; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2019 ước đạt 50,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,01%. Sản xuất công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Năm 2017 huyện được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và là huyện đầu tiên trong tỉnh Hà Nam được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay đã hoàn thiện đề án, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập thị xã Duy Tiên với 9 phường và 7 xã (trong đó: sáp nhập 3 xã: Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành xã Tiên Sơn). Công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành nhiều dự án quan trọng phục vụ phát triển công nghiệp, giao thông, xây dựng hạ tầng đô thị... Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Văn hoá - xã hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội đền Lảnh Giang được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; chùa Long Đọi Sơn được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Giáo dục - Đào tạo tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, 7 năm liên tiếp là lá cờ đầu của tỉnh. Quốc phòng được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được củng cố. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, TW 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực. Bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên: Cấp phát trên 500 lít hóa chất cho các xã phường tiêu độc khử trùng đợt II năm 2020 (23/09)
  Tuần tới, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên (16/09)
  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên địa bàn thị xã (16/09)
  Hội Nông dân thị xã Duy Tiên hướng dẫn sử dụng và thu gom thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho nông dân (16/09)
  Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã tổ chức đánh giá hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Trác Văn (10/09)
  Xem xét điều chỉnh tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam (09/09)
  40 dự án quan trọng thực hiện trong năm 2020-2021 được 100% đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX thông qua tại Kỳ họp thứ Mười Hai (09/09)
  Gặp mặt các nữ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX (07/09)
  Các xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020 từ ngày 18/9 đến 20/10 (04/09)
  Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (04/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C