Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị   |    Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết ngày 30/6/2024   |    Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải   |    Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Duy Tiên triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024   |    HĐND TỈNH THÔNG QUA 28 NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023   |    Ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV
Cập nhật lúc: 5/3/2020 2:20:00 PM
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025


1. Mục đích: Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là xây dựng các giải pháp có tính khả thi cao nhằm xây dựng thị xã Duy Tiên phát triển nhanh và bền vững.

2. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 5 năm 2020


3. Nội dung:


3. 1. Chủ đề Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thị xã Duy Tiên phát triển nhanh, bền vững”.


Dự thảo đưa ra chủ đề như vậy đã khái quát đầy đủ định hướng phát triển của thị xã trong nhiệm kỳ tới chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh gì?


3.2. Về những nội dung, lĩnh vực cụ thể


- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII


+ Về phát triển kinh tế - xã hội: Đánh giá trên các lĩnh vực như vậy đã đầy đủ, chính xác chưa? cần bổ sung, đánh giá sâu thêm hoặc điều chỉnh nội dung gì? Cụ thể như thế nào?


+ Về công tác quốc phòng, anh ninh, nội chính: Đánh giá như vậy đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh gì? Cụ thể như thế nào?


+ Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Dự thảo kiểm điểm, đánh giá như vậy đã đầy đủ và sâu sắc chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì? Cụ thể như thế nào?


+ Về một số hạn chế và nguyên nhân: Dự thảo nêu hạn chế và các nguyên nhân chủ quan và khách quan như vậy đã đầy đủ, chính xác chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh gì? Cụ thể như thế nào?


+ Dự thảo nêu ra 5 bài học kinh nghiệm như vậy đã khái quát đầy đủ chưa? có thực sự sát hợp với thực tế thị xã không? Cần bổ sung, điều chỉnh gì? Cụ thể như thế nào?


- Về phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025


+ Nhận định tình hình về thuận lợi, khó khăn như vậy đã đầy đủ chưa? Cần bổ sung vấn đề gì?


+ Về mục tiêu tổng quát đã đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của thị xã chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung nội dung nào?


+ Về 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá nêu trong dự thảo đã phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thị xã Duy Tiên và có tính khả thi không? Cần điều chỉnh, thêm, bớt chương trình, khâu đột phá nào? Cụ thể?


+ Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như vậy đã hợp lý chưa? Cần điều chỉnh, thêm, bớt chỉ tiêu nào không?


+ Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị có cần điều chỉnh hay bổ sung nội dung nào không?


+ Dự thảo đề ra 12 chương trình, đề án lớn, cụ thể trên các lĩnh vực chủ yếu như vậy đã phù hợp chưa ? Có cần điều chỉnh hay bổ sung chương trình, đề án lớn nào không?


+ Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là "Đoàn kết - Đổi mới- Phát triển", nội dung khẩu hiệu hành động như vậy có phù hợp không? Cần điều chỉnh hay sắp xếp lại theo hướng nào?


+ Những kiến nghị, đề xuất khác.


Các ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị gửi về Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên theo địa chỉ hòm thư điện tử:
vanphongthiuydti@gmail.com hoặc địa chỉ: Văn phòng Thị ủy Duy Tiên, Tổ dân phố số 2, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

TẢI TOÀN VĂN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ: TẢI TẠI ĐÂY

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C