Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02    |    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật   |    Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị   |    Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 22/7 (tức sáng 02/6 âm lịch)   |    Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới   |    Nhân rộng yêu thương bằng các công trình/phần việc cụ thể thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Hội nghị tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc: 5/25/2020 6:38:00 PM
Chiều ngày 25/5/2020, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên chủ trì hội nghịCác đại biểu dự hội nghị


Dự hội nghị có: đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.


Đ/c Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo tóm tắt đề án bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX


Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt đề án bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Các đại biểu đã thảo luận, bỏ phiếu, biểu quyết thông qua đề án bầu 36 đại biểu chính thức (trong đó có 01 đại biểu đương nhiên) và bầu 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu tiêu chuẩn về: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, trình độ, sức khỏe, số lượng, cơ cấu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX


Về dự thảo báo cáo chính trị, trên cơ sở xin ý kiến của các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các sở ngành, của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ và đặc biệt là ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng thị xã Duy Tiên thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của tỉnh Hà Nam”


Về 5 nhiệm vụ trọng tâm. Các đại biểu thống nhất đưa nội dung thứ (5) “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biễn và tự chuyển hóa trong nội bộ”; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu xây dựng, phát triển của thị xã” chuyển thành nội dung thứ (1). Tại nhiệm vụ thứ (3) “…. xây dựng con người Duy Tiên văn minh, thân thiện, nghĩa tình….” chuyển thành “…. xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô thị….”


Đối với 3 khâu đột phá. Tại khâu đột phá thứ (1) “Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông kết nối với cảng và các tuyến đường giao thông quốc gia; chú trọng phát triển hạ tầng giáo dục, y tế và nhà ở xã hội” các đại biểu thống nhất chuyển thành “Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án phát triển kinh tế, xã hội; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị; chú trọng phát triển hạ tầng y tế, giáo dục và nhà ở xã hội”


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của hội nghị

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu thống nhất: Tại chỉ tiêu số (2) tăng phát triển dịch vụ theo Cơ cấu giá trị sản xuất (giá hiện hành): Công nghiệp, xây dựng: 69,5% và dịch vụ: 28,64%. Tại chỉ tiêu số (8) Tổng tăng đầu tư phát triển toàn xã hội điều chỉnh tăng 12%/năm; thống nhất bỏ chỉ tiêu số (16) “Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân giai đoạn 2021-2025 giữ mức dưới 0,79%”; thống nhất nội dung “Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội từ 50% trở lên”; Về tỷ lệ đô thị, các đại biểu thống nhất bám sát mục tiêu đến năm 2025, Duy Tiên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III. Cùng với đó, các đại biểu thống nhất đưa thêm vào Báo cáo chính trị nội dung về “giảm tai nạn giao thông bình quân 3%/năm trở lên ở cả 3 tiêu chí”


Đ/c Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên  kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên yêu cầu Tiểu ban soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị, hoàn chỉnh để thực hiện in ấn xong trước 05/6/2020; Về kỳ họp HĐND thị xã lần thứ Mười Một dự kiến tổ chức từ 20-30/7, đồng chí đề nghị HĐND, UBND, các phòng, ban của UBND chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, đảm bảo ngắn ngọn, chất lượng gửi Ban Thường vụ và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp./.

 

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02  (10/07)
  Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG (08/07)
  Nông dân Duy Tiên cơ bản gieo cấy xong lúa mùa (07/07)
   Hội Nông dân thị xã Duy Tiên sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm (03/07)
   Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ Nhất (02/07)
  HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX: Thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Một (30/06)
   Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội (26/06)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều của phiên chính thức (25/06)
  Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025  (25/06)
  Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C