Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02    |    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật   |    Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị   |    Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 22/7 (tức sáng 02/6 âm lịch)   |    Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới   |    Nhân rộng yêu thương bằng các công trình/phần việc cụ thể thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn về việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2020
Cập nhật lúc: 6/13/2020 9:16:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số: 401/UBND-KT về việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2020 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Xí nghiệp Thủy nông, Điện lực Duy Tiên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc các Hợp tác xã DVNN trong toàn thị xã.
 


Công văn nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trong mùa mưa bão năm 2020 tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài sẽ xảy ra mưa lớn, tập trung vào thời gian từ cuối tháng 6 đến tháng 8.

Thực hiện Công văn số 480/SNN-TL ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Sở Nông nghệp và PTNT Hà Nam về việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2020.


Để chủ động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống ngập úng vụ Mùa năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Xí nghiệp Thủy nông thị xã Duy Tiên, Điện lực Duy Tiên; Chủ tịch UBND các xã, phường và Giám đốc các Hợp tác xã DVNN thực hiện ngay một số nội dung sau:


1. Ủy ban nhân dân các xã, phường; Hợp tác xã DVNN


- Chỉ đạo các Hợp tác xã DVNN tranh thủ lấy nước làm đất, có biện pháp giữ nước, không để nước chảy tràn lan lãng phí nước, gieo cấy lúa đúng kế hoạch, hoàn thành gieo cấy lúa vụ Mùa xong trước ngày 05/7/2020. Hạn chế diện tích gieo sạ, chỉ gieo sạ ở những chân ruộng chủ động tưới, tiêu về nguồn nước.


- Thời tiết giai đoạn gieo mạ xảy ra nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy nông điều tiết nước trên ruộng mạ và diện tích gieo sạ, không để xảy ra chết mạ.


- Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy nông thị xã Duy Tiên để điều tiết nước đảm bảo phục vụ sản xuất; khoanh vùng tiêu úng, xác định các vùng ưu tiên khi thực hiện tiêu úng để có phương án tiêu nước cụ thể, đảm bảo hiệu quả.


- Chuẩn bị sẵn các máy bơm dã chiến để sẵn sàng cho bơm tiêu úng cục bộ khi có mưa lớn xảy ra; tổ chức giải tỏa vật cản (rau, bèo, đăng đó, rác thải …), khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh do đơn vị quản lý đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất khi xảy ra mưa lớn.


- Xây dựng phương án tưới, tiêu đối với diện tích ngoài vùng (Hợp tác xã DVNN Chuyên Ngoại) gửi về phòng Kinh tế (trước ngày 20/6/2020) để theo dõi chỉ đạo.


2. Xí nghiệp Thủy nông thị xã Duy Tiên


- Thông báo cho các Hợp tác xã DVNN lịch bơm nước của từng trạm bơm trong hệ thống tưới, tiêu do Xí nghiệp phục vụ, khuyến cáo các đơn vị có biện pháp giữ nước, tránh lãng phí nước. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết theo phương châm chỉ đạo vụ mùa tiêu là chính, có kế hoạch tiêu nước đệm hợp lý khi có dự báo mưa lớn trên địa bàn để đảm bảo phục vụ sản xuất.


- Kiểm tra, vận hành thử các trạm bơm, máy bơm, đặc biệt là các trạm bơm đầu mối để phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để đảm bảo 100% số máy bơm, trạm bơm sẵn sàng hoạt động khi cần thiết.


- Thường xuyên kiểm tra các cống dưới đê, các công trình ở vị trí xung yếu để có kế hoạch sửa chữa kịp thời, xây dựng phương án bảo vệ cụ thể. Khẩn trương tu bổ các công trình kênh mương, cống đập, xi phông, cầu máng (bị hư hỏng nếu có) … đảm bảo tưới, tiêu nước.


- Tổ chức giải tỏa vật cản (rau, bèo, đăng đó, rác thải …), khơi thông dòng chảy trên các trục kênh tưới, tiêu, nhất là kênh tiêu chính, kênh dẫn trạm bơm, tránh tình trạng khi mưa úng xảy ra trạm bơm đầu mối phải chờ nước trong khi nước trong đồng vẫn còn cao.


- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và chế độ trực trong mùa mưa bão theo đúng quy định.


- Xây dựng phương án tưới, tiêu và phòng chống lụt bão, úng vụ mùa năm 2020 cụ thể cho từng vùng, từng địa bàn gửi UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) trước ngày 16/6/2020.


4. Phòng Kinh tế thị xã


Phân công cán bộ thường trực, theo dõi diễn biến thời tiết; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời tham mưu UBND thị xã về công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất.


5. Đề nghị Điện lực Duy Tiên cấp đủ điện cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đặc biệt ưu tiên cho các trạm bơm đầu mối để bơm tiêu khi có mưa lớn xảy ra.
./.


Hoàng Hồng (TH)

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02  (10/07)
  Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG (08/07)
  Nông dân Duy Tiên cơ bản gieo cấy xong lúa mùa (07/07)
   Hội Nông dân thị xã Duy Tiên sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm (03/07)
   Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ Nhất (02/07)
  HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX: Thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Một (30/06)
   Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội (26/06)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều của phiên chính thức (25/06)
  Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025  (25/06)
  Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C