HN trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH   |    Thị ủy Duy Tiên: Giao ban Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường   |    Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà tết tại Thị xã Duy Tiên   |    Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh làm việc tại thị xã Duy Tiên   |    Giao lưu bóng bàn giữa huấn luyện viên, vận động viên bóng bàn đội tuyển Quốc gia và Câu lạc bộ bóng bàn thị xã Duy Tiên.   |    Thị xã Duy Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2021   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Duy Minh
Cập nhật lúc: 9/19/2020 11:12:00 AM
Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Duy Minh
Cơ cấu kinh tế phường Duy Minh (thị xã Duy Tiên) chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại


Đảng bộ phường Duy Minh hiện có 268 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể của phường cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc đưa các chuyên đề về học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng đã trở thành nền nếp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể gương mẫu xây dựng kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký, thực hiện các phần việc làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, như: Hội Cựu chiến binh đăng ký thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên giúp đỡ hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên trong việc tham gia bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới... Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện tốt khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Hội Nông dân đăng ký học tập và làm theo Bác trong lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Người cao tuổi phát động và hưởng ứng phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Học tập và làm theo Bác, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Duy Minh còn thực hiện tốt phương châm “Chính quyền vì nhân dân phục vụ”; duy trì công tác tiếp dân định kỳ; thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự…

Đồng chí Nguyễn Duy Khiêm, Bí thư Đảng ủy phường Duy Minh cho biết: Phường lấy kết quả của việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, hội viên, đoàn viên hằng năm và trong cả nhiệm kỳ. Thực hiện Chỉ thị 05, qua kiểm điểm, đánh giá hằng năm, phường Duy Minh có 99,6% đảng viên đạt mức tốt và khá. Đến nay, Đảng bộ phường đã có hàng trăm phần việc của tập thể và các cá nhân đăng ký làm theo Bác. Trong đó, có nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, như: xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh môi trường... Những việc làm thiết thực theo gương Bác đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong giai đoạn 2016-2020, số chi bộ trên địa bàn phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt xấp xỉ 90%, số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,8%. Toàn phường có 4 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện học và làm theo Bác. Đảng bộ phường liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (hiện chiếm gần 74,8%), giảm tỷ trọng nông nghiệp (hiện còn 5,2%); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 59,3 triệu đồng (vượt so với chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 38 triệu đồng)… 

Nói về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy phường Duy Minh Nguyễn Duy Khiêm khẳng định: Đảng ủy phường xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, trong thời gian tới, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình làm tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05; cụ thể hóa các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể và các cuộc sinh hoạt tại khu dân cư… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường Duy Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.


Nguồn tin: baohanam.com.vn 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Phát động Cuộc thi ''Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' (14/09)
  Mộc Bắc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (08/09)
  Tổ chức cuộc thi ‘Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ’ (13/04)
  Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới (19/08)
   Ra mắt sách ảnh ''''50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'''''''' (13/08)
   Duy Tiên cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong giải quyết nhiệm vụ trọng tâm (18/06)
  Đảng ủy TT Hòa Mạc: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31/05)
   Học và làm theo Bác ở thôn Dĩ Phố (18/04)
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ở hội phụ nữ xã Mộc Bắc  (25/03)
  Học và làm theo gương Bác ở Trường Mầm non Trác Văn (16/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C