Lịch trực phòng chống dịch Covid-19   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở   |    Hội nghị giao ban công tác tháng 10    |    Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội chính thức khai mạc vào sáng 20/10   |    HN phiên họp tháng 10 nghe các cơ quan báo cáo KQ giải quyết ý kiến, kiến nghị cử    |    HN trực tuyến tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có mức sống trung bình    |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Định hướng phát triển KT-XH

Bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên
Cập nhật lúc: 10/10/2020 10:10:00 AM
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên
 

Nội dung của Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên, với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích khoảng 4,52 ha.

- Điều chỉnh huỷ bỏ diện tích quy hoạch sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tiên Sơn (xã Châu Sơn cũ), diện tích khoảng 3,00 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tiên Ngoại, diện tích khoảng 1,52 ha


2. Điều chỉnh bổ sung Dự án: Khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, diện tích khoảng 12,37 ha.


- Điều chỉnh huỷ bỏ diện tích quy hoạch sử dụng đất: Khu đô thị Xuân Thành ĐT Duy Tiên tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, diện tích 12,37 ha.


3. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị Văn Xá tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 15,50 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu nhà ở mới xã Yên Bắc, diện tích 6,90 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở đô thị Văn Xá tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 15,50 ha).


4. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở Chợ Lương tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 19,80 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu đô thị dọc QL38 TX Đồng Văn, diện tích 18,30 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở Chợ Lương tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 19,80 ha).


5. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 13,40 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu dân cư mới xã Yên Bắc, diện tích 10,80 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 13,40 ha).


6. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, diện tích 11,91 ha).


7. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3 DT10 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh, bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3 DT10 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, diện tích 5,44 ha).


8. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, diện tích 7,51 ha).


9. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, diện tích 11,71 ha).


10. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên cũ), (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, diện tích 10,74 ha).


11. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Hoà Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Hoà Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, diện tích 17,83 ha).


Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao UBND thị xã Duy Tiên: 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, thực hiện cập nhật quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định.


- Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trường hợp có bất cập thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Hoàng HồngCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Nghị quyết của HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX tại kỳ họp thứ Hai về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021 (25/07)
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030 (11/06)
  Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH 2021 (04/01)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên  (11/10)
  Kế hoạch Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020-2025 (01/10)
  Lễ Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Châu Giang và động thổ nhà máy sản xuất ô tô Hồng Đức (18/09)
  Bổ sung dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên (03/09)
  UBND tỉnh Hà Nam bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên (04/08)
  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX kỳ họp thứ Mười Một (24/07)
  Phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đầu tư xây dựng HTKT giai đoạn 1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất đô thị thương mại Hòa Mạc (16/07)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C