Hội Chữ thập đỏ xã Mộc Nam thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026   |    Duy Tiên: 18 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng   |    Yêu cầu về bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật   |    Ngày bầu cử được quy định như thế nào?   |    ​Vận động bầu cử và các hình thức vận động bầu cử   |    Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Mộc Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử HĐND cấp xã
Cập nhật lúc: 4/6/2021 4:28:00 PM
Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tại quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn, đặc biệt là bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.
 

Căn cứ vào sự chỉ đạo của các cấp về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Đảng ủy, Ủy ban bầu cử xã Mộc Nam đã quán triệt, triển khai tới các đồng chí trong BTV, BCH, đảng bộ, các chi bộ, MTTQ, đoàn thể và nhân dân các thôn xóm; Rà soát, thực hiện quy trình các bước, thành lập các tổ phụ trách bầu cử, ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, phê chuẩn khu vực bỏ phiếu. Trong đó, có 4 tiểu ban phục vụ bầu cử gồm: Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Theo ông Nguyễn Mạnh Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã chia sẻ: Ngay đầu tháng 2, sau khi xin ý kiến thường trực đảng ủy, lãnh đạo UBND và Chủ tịch UBMTTQ xã, thường trực HĐND đã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo đúng quy định để tổ chức hiệp thương lần thứ Nhất thống nhất danh sách, phân bổ số lượng người ứng cử làm cơ sở để tổ chức hiệp thương lần Hai theo đúng quy trình. Qua kết quả hiệp thương lần thứ Hai, số người được bầu vào HĐND xã là 25 đại biểu, danh sách sơ bộ những người ứng cử là 51 người, trong đó khối đảng 2 đại biểu, HĐND xã 1 đại biểu, UBND xã 7 đại biểu, MTTQ, tôn giáo và các đoàn thể 3 đại biểu còn lại khối y tế, giáo dục, kinh tế và các thôn xóm. Cơ cấu kết hợp gồm đại biểu nữ chiếm 35,29%, tuổi trẻ 35,29%, đại biểu ngoài đảng 41,17%, đại biểu tái cử 84%. Đồng thời chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn xóm tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 51 ứng cử viên; Công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Toàn xã có 6 đơn vị bầu cử, tương đương với 6 khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, Ủy ban bầu cử xã đang chỉ đạo các tổ bầu cử tiến hành rà soát lập danh sách cử tri để in ấn theo biểu mẫu của cấp trên.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các quy trình trong bầu cử, công tác tuyên truyền hết sức quan trọng; Vì vậy, Ủy ban bầu cử xã Mộc Nam đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử, nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của tỉnh, thị xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử; Chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua các hội nghị đoàn thể, tuyên truyền trực quan, trên hệ thống đài truyền thanh.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử cũng được địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó bảo đảm kinh phí mua sắm, bổ sung, chuẩn bị các điều kiện về con dấu, hòm phiếu, kiểm tra các địa điểm đảm bảo cho người dân đến bỏ phiếu trong ngày bàu cử và triển khai thực hiện các quy trình tiếp theo từ nay đến ngày bầu cử.

Có thể thấy, xã Mộc Nam đang dồn sức tập trung triển khai thực hiện tốt quy trình các bước của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp. Đặc biệt là chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.Bài viết: Ánh Tuyết

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Yêu cầu về bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật (20/04)
  Ngày bầu cử được quy định như thế nào? (20/04)
  ​Vận động bầu cử và các hình thức vận động bầu cử (20/04)
  Duy Tiên: Hơn 200 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tập huấn bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử (20/04)
  Những người nào được gọi là cử tri? (20/04)
  Hội nghị thảo luận, thống nhất, ban hành nghị quyết về danh sách chính thức những người ứng ử đại biểu HĐND thị xã theo từng đơn vị bầu cử (19/04)
  Những công việc cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (17/04)
  Thông qua danh sách 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV (16/04)
  TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ ĐẢM BẢO CÁC QUYỀN CỦA CỬ TRI (16/04)
  Duy Tiên: Hiệp thương lần thứ Ba lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/04)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C