Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |    Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Cơ chế chính sách

Đề xuất sửa đổi 5 nhóm vấn đề điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Cập nhật lúc: 6/28/2021 4:26:00 PM
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi 5 nhóm vấn đề đối với các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

Ảnh minh họa
 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã tổng kết, đánh giá việc thi hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP đối với các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Qua tổng kết, đánh giá, rà soát, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xác định một số khó khăn, vướng mắc, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập tại 3 Nghị định nêu trên và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình; chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang cơ chế “hậu kiểm” và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp theo đúng tinh thần tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 01/2021/NQ-CP, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021 thì việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP là hết sức cần thiết.


Tại dự thảo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định tập trung vào 5 nhóm vấn đề, như sau:


1- Nhóm vấn đề quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, hình thức gửi hồ sơ đối với việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng; đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài:


Đối với nhóm vấn đề này, dự thảo Nghị định đã đề xuất: Bãi bỏ 3 trường hợp phải thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP và Điểm 4 Khoản 9 Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP); cắt giảm, đơn giản hóa 17 điều kiện đầu tư kinh doanh (trong đó: Cắt giảm 2 điều kiện; đơn giản hóa 6 điều kiện; bãi bỏ 9 điều kiện).


Bên cạnh đó, đơn giản hóa 40 thành phần hồ sơ của 25 thủ tục hành chính (TTHC); bãi bỏ 20 thành phần hồ sơ của 11 TTHC; đơn giản hóa 18 điều kiện thực hiện TTHC của 14 TTHC; bãi bỏ 19 điều kiện thực hiện TTHC của 14 TTHC; mẫu biểu hóa 34 biểu mẫu trong thành phần hồ sơ của 21 TTHC; sửa đổi, bổ sung 7 biểu mẫu hồ sơ. Đồng thời, quy định cụ thể các hình thức gửi hồ sơ: Trực tuyến; bưu điện; trực tiếp; về trình tự thủ tục: Rút ngắn thời gian giải quyết 13 TTHC.


2- Nhóm vấn đề quy định về đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Giáo dục, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và hệ thống pháp luật hiện hành, dự thảo Nghị định đã đề xuất bỏ đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng; bổ sung đối tượng áp dụng là trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.


3- Nhóm vấn đề quy định về cơ chế triển khai thực hiện, tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Để tăng quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dự thảo Nghị định đề xuất quy định sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang cơ chế “hậu kiểm” các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ mới.


Dự thảo Nghị định đề xuất trao thêm quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đã bổ sung quy định về linh hoạt quy mô tuyển sinh (được phép linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa các ngành, nghề đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề).


4- Nhóm vấn đề quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện thủ tục hành chính hướng tới Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính (thực hiện đăng ký/đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hình thức trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến; số hóa toàn bộ hồ sơ tài liệu minh chứng khi thực hiện đăng ký/đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nhiệp với cơ quan có thẩm quyền).


5- Nhóm vấn đề quy định về tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm công khai các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp/cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cập nhật dữ liệu về văn bằng giáo dục nghề nghiệp cấp cho người học sau khi tốt nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở, tăng cường giám sát của người học và xã hội.


Bên cạnh đó, đề xuất quy định rõ trách nhiệm về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.


Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý 
tại đây.

 


Nguồn tin: Chinhphu.vn


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Giảm 50% giá vé tàu từ ngày 21/2 - 31/3 (15/02)
  Các chính sách hỗ trợ rất quan trọng để quyết liệt phục hồi tăng trưởng (04/01)
  Giảm đến 15% giá vé tàu Tết (06/12)
  Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt (09/10)
  Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực tuyến (05/10)
  Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (01/10)
  Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (02/08)
  Chính sách hoàn, đổi vé máy bay do dịch COVID-19 (20/05)
  Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ (13/10)
  Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (17/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C