Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Gương người tốt việc tốt

Duy Tiên: Thông báo kết quả vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính đến ngày 15/7/2021
Cập nhật lúc: 7/19/2021 6:10:00 PM
Ngày 19/7/2021, UBND thị xã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về Kết quả vận động ủng hộ quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Tiên năm 2021

 Tính đến ngày 15/7/2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Duy Tiên đã tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên năm 2021 với số tiền 60.683.000 đồng. Kết quả cụ thể như sau:

 

NHỮNG ĐƠN VỊ ĐÃ ỦNG HỘ “QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” 

STT

Đơn vị

Số tiền nộp(đ)

Ngày nộp

1

Phòng Tài Nguyên và MT thị xã

            1,000,000

16/06/2021

2

Thanh tra thị xã

               300,000

17/06/2021

3

Ban Quản lý dự án thị xã

               500,000

17/06/2021

4

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

               550,000

18/06/2021

5

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               200,000

18/06/2021

6

Phòng Lao động - TB&XH thị xã

            1,000,000

21/06/2021

7

Phòng Tư pháp thị xã

               300,000

21/06/2021

8

Chi cục thống kê thị xã

               200,000

21/06/2021

9

Trường THCS Tiên Sơn

            2,475,000

21/06/2021

10

Trường Tiểu học Tiên Yên

            1,554,000

22/06/2021

11

Phòng Nội vụ thị xã

            1,000,000

24/06/2021

12

Trường Tiểu học Yên Nam

            1,757,000

24/06/2021

13

Hội CCB thị xã

               300,000

28/06/2021

14

Phòng Kinh tế thị xã

               500,000

28/06/2021

15

UB MTTQ thị xã

               300,000

28/06/2021

16

Hội Chữ thập đỏ thị xã

               200,000

29/06/2021

17

Văn phòng Thị ủy Duy Tiên

            5,630,000

29/06/2021

18

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

            2,879,000

29/06/2021

19

Trường Tiểu học Hòa Mạc

               580,000

30/06/2021

20

Trường Mầm non Hòa Mạc

               820,000

30/06/2021

21

Phòng GD&ĐT thị xã

               500,000

30/06/2021

22

Viện kiểm sát nhân dân thị xã

            1,000,000

30/06/2021

23

Trung tâm phát triển quỹ đất

               640,000

02/07/2021

24

Bảo hiểm thị xã Duy Tiên

            1,140,000

02/07/2021

25

Phòng Văn hóa và Thông tin

               300,000

02/07/2021

26

Liên đoàn lao động thị xã

               300,000

06/07/2021

27

Trường Mầm non Tiên Nội

            1,295,000

06/07/2021

28

Hội Nông dân thị xã

               300,000

07/07/2021

29

Trường Tiểu học Trác Văn

            1,892,000

07/07/2021

30

Trường Tiểu học A Châu Giang

            1,350,000

08/07/2021

31

Trường Tiểu học Mộc Bắc

            1,287,000

08/07/2021

32

Trường Mầm non Mộc Bắc

            1,500,000

12/07/2021

33

Trường Mầm non Yên Nam

               640,000

12/07/2021

34

Trường Mầm non Mộc Nam

               760,000

12/07/2021

35

Văn phòng HĐND và UBND

            2,790,000

12/07/2021

36

Trường Tiểu học B Châu Giang

            2,064,000

12/07/2021

37

Trường THCS Châu Giang

            2,189,000

12/07/2021

38

Trường Mầm non Mộc Nam

               927,000

13/07/2021

39

Trường THCS Duy Minh

            1,660,000

14/07/2021

40

Trường Tiểu học Hoàng Đông

            3,020,000

14/07/2021

41

Trường THCS Mộc Bắc

            1,003,000

14/07/2021

42

Trường THCS Yên Nam

            1,600,000

14/07/2021

43

Trường Mầm non Chuyên Ngoại

               820,000

14/07/2021

44

Trường Tiểu học Duy Hải

            1,950,000

14/07/2021

45

Trường THCS Yên Bắc

            1,753,000

14/07/2021

46

Trường Tiểu học Bạch Thượng

            1,676,000

15/07/2021

47

Trường Tiểu học Chuyên Ngoại

            1,892,000

15/07/2021

48

Trường Tiểu học và THCS Tiên Ngoại

            2,390,000

15/07/2021

 

Tổng cộng

60.683.000

 

 (Bằng chữ: Sáu mươi triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn)


Để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến xương máu và một phần thân thể của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn thị xã tiếp tục vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa ” năm 2021.

Mọi sự ủng hộ xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa ” xin gửi vào tài khoản số 3761.0.900.2740.91011 Ban quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên tại Kho bạc Nhà nước thị xã Duy Tiên).


Ủy ban nhân thị xã Duy Tiên trân trọng thông báo ./.

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đổi thay ở giáo xứ Yên Mỹ (25/12)
  Bí thư chi bộ gương mẫu, tâm huyết với chương trình xây dựng nông thôn mới (26/10)
  Một bí thư chi bộ được Đảng tin, dân mến (05/06)
  Những mô hình, cách làm hay ở Tiên Ngoại (20/04)
  Anh Thắng khởi nghiệp và làm giàu từ chế biến nông sản (10/07)
  Tấm lòng nhân ái của chị Thùy giữa mùa dịch Covid - 19 (04/03)
  Từ Đài - Làng “hạnh phúc” (10/02)
  Kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của chi hội phụ nữ tổ dân phố Thái Hòa (23/06)
  Đảng viên tuổi cao năng động, nhiệt tình (05/10)
  Bác Đào Văn Vừa làm giàu từ sản xuất đa canh  (02/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C