Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay   |    Quy định mới về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên có hiệu lực từ 30/5/2023   |    Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp   |    Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2023   |    Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên   |    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên: Tổng kết công tác PCTT-TKCN sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Cập nhật lúc: 5/11/2022 8:59:00 PM
Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.
 

Năm 2021, Công tác PCTT- TKCN, quản lý đê điều đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hệ thống công trình thủy lợi, đê điều của thị xã tiếp tục được tu bổ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai bằng nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh và của thị xã (như duy tu bảo dưỡng một số hạng mục của Tuyến đê hữu Hồng với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng; duy tu, bảo dưỡng đê sông con, đê bối, các dự án, công trình đê điều khác, kinh phí gần 36 tỷ đồng. Năm 2021 trên địa bàn Duy Tiên đã huy động được 22,96 tỷ đồng thực hiện các dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi: Kiên cố hóa kênh, tu sửa, nạo vét kênh mương, trạm bơm, máy bơm, bể hút, sửa chữa cống, đập, xi phông, cầu máng....). Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai được chú trọng; Công tác duy trì tuần tra, canh gác được thực hiện nghiêm nên đã sớm phát hiện các sự cố, kịp thời xử lý giờ đầu, đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình ; Quỹ phòng chống thiên tai của thị xã qua bốn năm triển khai thực hiện, bước đầu đã phát huy hiệu quả, là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai,…

 


Đ/c Nguyễn Quý Hùng- Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã báo cáo công tác PCTT-TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của thị xã


Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và giành được nhiều thắng lợi về diện tích, năng suất, sản lượng lương thực. Cơ cấu giống, cơ cấu thời vụ được thực hiện tốt theo đúng định hướng chỉ đạo chung của tỉnh, thị xã, năng suất lúa mùa trung bình toàn thị xã đạt 58,7 tạ/ha giữ vững là đơn vị có năng suất lúa cao nhất tỉnh. Sản lượng đạt 22.281,3 tấn, đạt 105,2% so kế hoạch. Nhiều mô hình phát triển sản xuất được nhân rộng với các cây trồng có giá trị kinh tế cao mang lại thu nhập cho người dân. Toàn thị xã gieo trồng được 581,5 ha cây trồng Hè thu theo đúng thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh ngay từ đầu vụ; Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 954,3 ha, đạt 91,7% kế hoạch (trong đó: cây vụ Đông trên đất 2 lúa 488,9 ha, chiếm 51,2 % diện tích cây). Công tác điều tra, dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa được phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời do vậy các đối tượng sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng không gây ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra; Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, tổng đàn bò sữa toàn thị xã đến hết năm 2021 đạt 3.226 con, sản lượng sữa đạt 9,2 nghìn tấn; Diện tích nuôi trồng thủy sản 880 ha tập trung ở các khu sản xuất đa canh, trang trại của các xã. Thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ “Sông trong ao”, đến nay trên địa bàn thị xã đã triển khai thực hiện được 4 mô hình với diện tích 10,84ha; Tổ chức tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả; không để dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân,…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong công tác xử lý vi phạm Luật đê điều, Luật thủy lợi; Công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai; Giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Đông đạt hiệu quả cao.


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao công tác PCTT-TKCN và công tác sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; hiệu quả hoạt động của một số HTXDV NN chưa cao; Một số tuyến đê chưa làm tốt việc phát quang, giải tỏa; công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tại một số địa phương, doanh nghiệp còn thấp,... Để thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTT-TKCN và sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

Đối với sản xuất nông nghiệp: các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND thị xã về Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Duy Tiên; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng diện tích cơ giới hóa, nhất là khâu gieo cấy và chăm sóc lúa; Làm tốt công tác phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh; Tăng cường chỉ đạo tái đàn lợn; Thực hiện tốt các mô hình trong sản xuất nông nghiệp; Quan tâm phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, đặc biệt là rầy nâu; chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, Vụ Đông 2022 theo đúng khung thời vụ; đặc biệt chú ý tất cả các khu vực, vị trí có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất thì các địa phương không chỉ đạo đưa nước vào để sản xuất nông nghiệp; Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; Tiếp tục tổ chức tiêm phòng theo đúng kế hoạch, không để dịch bệnh nguy hiểm phát sinh trên địa bàn…

Đối với công tác PCTT&TKCN: Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực ban ở thị xã, xã phường, các ban chỉ huy, ở các tuyến canh đê và thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trong PCTT&TKCN; Tuyệt đối không chủ quan trong công tác PCTT&TKCN; Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về Luật đê điều, Luật Thủy lợi và Luật Phòng chống thiên tai; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ đê điều, khi phát hiện thấy bất thường xảy ra trên đê phải báo ngay về Ban chỉ huy PCTT&TKCN của xã, phường và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của thị xã để có giải pháp kịp thời; Các địa phương khẩn trương thành lập Ban Chỉ huy PCTT& TKCN năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy; Thành lập đội xung kích PCTT năm 2022; Xây dựng Kế hoạch PCTT& TKCN và phương án phòng chống bão lũ úng trên địa bàn; Tiến hành phát quang mái đê, cơ đê; Kiểm tra và đánh giá hiện trạng các công trình PCTT để phát hiện hư hỏng và báo cáo kịp thời với các đơn vị quản lý công trình để có kế hoạch tu sửa, xử lý kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực được giao; Rà soát các đối tượng, xây dựng kế hoạch thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2022; phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm Luật Thủy lợi. Thường xuyên vớt rau, bèo và vệ sinh lòng kênh tại hệ thống công trình do đơn vị quản lý đảm bảo dòng chảy và vệ sinh môi trường. Tuyệt đối không được sử dụng thuốc trừ cỏ trên hệ thống kênh mương. Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên giải tỏa vật cản trên hệ thống công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp. Kiểm tra đánh giá công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp để có biện pháp xử lý, sửa chữa kịp thời các công trình để phát huy tốt hiệu quả trong mùa mưa, lũ;….

 
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 được khen thưởngTại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã./.Hoàng Hồng - Quang Huy
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Kỳ họp thứ Mười Một - HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày (trong khoảng từ 10-20/7/2023) (24/05)
  Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong tình hình nắng nóng, hạn hán và thiếu nước năm 2023 (22/05)
  TRỰC TIẾP: Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (22/05)
  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị mở rộng cho ý kiến vào dự thảo Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên  (19/05)
  Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa I năm 2023 (15/05)
  Hội Nông dân thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (11/05)
  Duy Tiên: Thảo luận và bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh Hà Nam xét công nhận xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (05/05)
  Duy Tiên: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (05/05)
   Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV (05/05)
   Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh khánh thành bàn giao nhà “nghĩa tình đồng đội” (05/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C