Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang phổ biến tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở   |    Duy Tiên - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn   |    Xã Yên Nam đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023   |    Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024   |    Xin ý kiên đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030   |    Thường trực Thị ủy Duy Tiên nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đền ơn đáp nghĩa

UBND thị xã Duy Tiên: Thông báo Kết quả vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên năm 2022
Cập nhật lúc: 8/4/2022 2:04:00 PM
Ngày 03/8/2022, UBND thị xã ban hành Thông báo số 286/TB-UBND Thông báo Kết quả vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên năm 2022

Sau một thời gian triển khai vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa; UBND thị xã thông báo kết quả vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính đến ngày 01/8/2022 của các cơ quan, đơn vị đã tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ như sau:

                                     NHỮNG ĐƠN VỊ ĐÃ ỦNG HỘ “ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA ”

                                                             Tính đến ngày 01/8/2022

STT

Đơn vị

Số tiền nộp

(đồng)

Ngày nộp

1

Phòng Lao động - TB&XH thị xã

            1,000,000

24/06/2022

2

Phòng Quản lý đô thị thị xã

            1,000,000

24/06/2022

3

Phòng Nội vụ thị xã

            1,000,000

24/06/2022

4

Đội quản lý trật tự XD đô thị thị xã

            1,000,000

24/06/2022

5

Trung tâm phát triển quỹ đất

               760,000

24/06/2022

6

Phòng Kinh tế thị xã

               500,000

24/06/2022

7

Lãi tiền gửi kho bạc tháng 6/ 2022

                 74,110

17/06/2022

8

Trường THCS phường Châu Giang

            2,240,000

27/06/2022

9

Trường mầm non xã Chuyên Ngoại

            1,000,000

29/06/2022

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

               725,000

29/06/2022

11

Chi cục thống kê thị xã

               300,000

30/06/2022

12

Ban Quản lý Dự án

               500,000

01/07/2022

13

Trung tâm GDNN - GDTX

            1,759,000

01/07/2022

14

Trường THCS phường Tiên Nội

            1,381,000

01/07/2022

15

Hội Nông dân thị xã

               300,000

04/07/2022

16

Đoàn TNCS HCM thị xã

               300,000

06/07/2022

17

Ủy ban MTTQ thị xã

               300,000

07/07/2022

18

Hội Cựu chiến binh thị xã

               300,000

07/07/2022

19

Hội Khuyến học thị xã

               300,000

07/07/2022

20

Trường Tiểu học phường Hoàng Đông

            3,350,000

07/07/2022

21

Trường THCS xã Mộc Nam

               617,000

11/07/2022

22

Trường Tiểu học xã Yên Nam

            1,793,000

11/07/2022

23

Trưởng Tiểu học xã Chuyên Ngoại

            1,868,000

08/07/2022

24

Trường Tiểu học xã Mộc Bắc

            1,290,000

11/07/2022

25

Trường Mầm non xã Mộc Bắc

            1,415,000

11/07/2022

26

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thị xã

            1,700,000

12/07/2022

27

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

            2,350,000

12/07/2022

28

Hội Chữ thập đỏ thị xã

               300,000

12/07/2022

29

Văn phòng Thị ủy và các ban xây dựng Đảng

            6,170,000

12/07/2022

30

Trường THCS phường Hòa Mạc

            1,778,000

12/07/2022

31

Bảo hiểm xã hội thị xã

               676,000

13/07/2022

32

Trường THCS phường Bạch Thượng

            1,948,893

13/07/2022

33

Thanh tra thị xã

               300,000

13/07/2022

34

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               200,000

13/07/2022

35

Công an thị xã

            3,000,000

14/07/2022

36

Đài truyền thanh thị xã

               500,000

15/07/2022

37

Trường THCS phường Yên Bắc

            1,715,000

15/07/2022

38

Trường Mầm non xã Yên Nam

               930,000

18/07/2022

39

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

               400,000

19/07/2022

40

Phòng Tài chính - Kế hoạch

               700,000

19/07/2022

41

Trường THCS xã Yên Nam

            1,507,000

19/07/2022

42

Trường Mầm non phường Tiên Nội

            1,728,000

19/07/2022

43

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

            2,728,000

19/07/2022

44

Liên đoàn Lao động thị xã

               300,000

20/07/2022

45

Trường Mầm non phường Hòa Mạc

               860,000

20/07/2022

46

Công ty TNHH Phúc Thành

            1,000,000

20/07/2022

47

Trường Mầm non xã Trác Văn

            1,140,000

20/07/2022

48

Trường Tiểu học B xã Tiên Sơn

            1,861,000

20/07/2022

49

Lãi tiền gửi Kho bạc tháng 7/2022

                 69,172

 

50

Trường Tiểu học phường Hòa Mạc

            1,619,000

21/07/2022

51

Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến

            4,335,000

21/07/2022

52

Trường Tiểu học xã Trác Văn

            1,992,000

22/07/2022

53

Trường THPT B Duy Tiên

            2,800,000

22/07/2022

54

Trường Mầm non phường Duy Minh

            4,264,000

22/07/2022

55

Trường THCS phường Đồng Văn

            1,241,000

22/07/2022

56

Trường Tiểu học phường Tiên Nội

            1,320,000

22/07/2022

57

Trường THCS xã Chuyên Ngoại

            2,024,000

22/07/2022

58

Trường THCS xã Tiên Sơn

            2,300,000

22/07/2022

59

Trường Tiểu học B phường Châu Giang

            2,305,000

22/07/2022

60

Trường Mầm non phường Châu Giang

            2,520,000

22/07/2022

61

Trường Mầm non B xã Tiên Sơn

            1,338,000

22/07/2022

62

Trường Mầm non xã Tiên Ngoại

               920,000

22/07/2022

63

Trường Tiểu học A phường Châu Giang

            1,474,000

26/07/2022

64

Trường TH và THCS xã Tiên Ngoại

            1,879,000

26/07/2022

65

Phòng Tài nguyên & môi trường

            1,000,000

26/07/2022

66

Trường THCS phường Duy Minh

            1,725,000

26/07/2022

67

Trường THCS xã Trác Văn

               690,000

26/07/2022

68

Trường Tiểu học Tiên Yên

            1,575,000

26/07/2022

69

Trường THPT A Duy Tiên

            2,791,000

27/07/2022

70

Trường THCS xã Mộc Bắc

               813,000

27/07/2022

71

Trung tâm chính trị thị xã

               350,000

27/07/2022

72

Trường Tiểu học A xã Tiên Sơn

            1,630,000

27/07/2022

73

Viện kiểm sát nhân dân thị xã

            1,635,000

27/07/2022

74

Trường Mầm non phường Đồng Văn

            1,180,000

27/07/2022

75

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam

          20,000,000

28/07/2022

76

Trường Mầm non phường Hoàng Đông

               990,000

28/07/2022

77

Trường Mầm non phường Duy Hải

            1,396,000

28/07/2022

78

Trường Mầm non phường Yên Bắc

            2,174,000

01/08/2022

 

 

Tổng cộng

 

        129,213,175

 


Để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến xương máu và một phần thân thể của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay; UBND thị xã Duy Tiên trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn thị xã tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.

Mọi sự ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xin gửi vào tài khoản số 3761.0.900.2740.91011 Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên tại Kho bạc Nhà nước thị xã Duy Tiên


Ủy ban nhân thị xã Duy Tiên trân trọng thông báo ./.

Tải toàn văn Thông báo Kết quả vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  thị xã Duy Tiên năm 2022: T
ại đây


VP

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Một số kết quả công tác chăm sóc người có công (21/07)
  Thị xã Duy Tiên khánh thành nhà tình nghĩa cho người có công tại phường Châu Giang (10/08)
  Công đoàn các KCN tỉnh tặng quà đối tượng chính sách tại phường Bạch Thượng (27/07)
  Một ngày tri ân sự hy sinh của những người đã ngã xuống là chưa đủ (27/07)
  Đoàn thanh niên thị xã Duy Tiên phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (26/07)
  Xã Mộc Bắc kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (26/07)
  Duy Tiên: Gặp mặt các cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, bệnh binh, người nhiễm CĐHH, con liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị (25/07)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (25/07)
  Phường Châu Giang thị xã Duy Tiên tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (25/07)
  Công an thị xã Duy Tiên: Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 (25/07)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C