Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Định hướng phát triển KT-XH

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ:xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tiên Sơn
Cập nhật lúc: 10/12/2022 6:53:00 PM
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 305/TB-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư đối với 02 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn gửi các nhà đầu tư quan tâm
 
Nội dung cụ thể của Thông báo số 305/TB-UBND như sau:

Để triển khai đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trương Phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 26/11/2021. Nhằm thu hút đầu tư, sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại 02 làng nghề Nha Xá, xã Mộc Nam và Đọi Tam, xã Tiên Sơn, cũng như góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


UBND thị xã Duy Tiên mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 02 dự án với các thông tin như sau: 

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ NHA XÁ

1. 
Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá. 

2. 
Mục tiêu đầu tư dự án:  Xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề với quy mô 8,0÷10,0ha đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định để thu hút các hộ gia đình, doanh nghiệp thứ cấp tại thôn Nha Xá và địa phương khác vào đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3. Nội dung, quy mô dự án:
 

3.1.  
Diện tích sử dụng đất: Khoảng 8,0÷10,0ha.

3.2. 
Quy mô đầu tư: Đầu tư san nền, đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và các hạng mục phụ trợ khác.

4.    
Thời gian thực hiện, thời gian hoạt động của dự án:

4.1.  
Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

4.2.   Thời gian hoạt động của dự án: không quá 50 năm.
5.    Địa điểm, vị trí ranh giới thực hiện dự án: 

5.1.  
Địa điểm: Xã Mộc Nam,  thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

5.2.  
Vị trí, ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp đất dự trữ phát triển, khu dân cư thôn Nha Xá, xã Mộc Nam;


+ Phía Nam: giáp dự án nhà máy nước sạch Sông Hồng;


+ Phía Đông: giáp đất dự trữ phát triển, khu dân cư thôn Nha Xá, xã Mộc Nam; + Phía Tây: giáp đường quy hoạch rộng 42m.


6.   
Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất gồm đất nông nghiệp, đất giao thông, đất thủy lợi, đất khác.

7.   
Mục đích sử dụng đất: Bao gồm đất nhà xưởng sản xuất, đất hành chính dịch vụ, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ TIÊN SƠN


1.  
Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn. 

2.  
Mục tiêu đầu tư dự án:  Xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề với quy mô 7,8÷10,0ha đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định để thu hút các hộ gia đình, doanh nghiệp thứ cấp tại thôn Đọi Tam và các địa phương khác vào đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3. Nội dung, quy mô dự án:
 

3.1.  
Diện tích sử dụng đất: Khoảng 7,8÷10,0ha.

3.2. 
Quy mô đầu tư: Đầu tư san nền, đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và các hạng mục phụ trợ khác.

4.   
Thời gian thực hiện, thời gian hoạt động của dự án:

4.1.  
Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

4.2.  
Thời gian hoạt động của dự án: không quá 50 năm.

5. 
Địa điểm, vị trí ranh giới thực hiện dự án: 

5.1.  
Địa điểm: Xã Tiên Sơn,  thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

5.2.  
Vị trí, ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp đường quy hoạch rộng 42m;


+ Phía Nam: giáp khu dân cư thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn;

+ Phía Đông: giáp đất dự trữ phát triển;

+ Phía Tây: giáp đất phát triển đô thị.

6.  Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất gồm đất nông nghiệp, đất giao thông, đất thủy lợi, đất khác.

7.  Mục đích sử dụng đất: Bao gồm đất nhà xưởng sản xuất, đất hành chính dịch vụ, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin liên hệ:

-  UBND thị xã Duy Tiên. Địa chỉ: Số 01, đường Lý Nhân Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

-   Số điện thoại: 0226 3830 013. - Số fax: 0226 3832 280.

2. Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Tại phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên.

(Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành)

UBND thị xã Duy Tiên đề nghị Quý Nhà đầu tư quan tâm, đăng ký./. 


Tải toàn văn Thông báo số 305/TB-UBND: Tải tại đây


VP

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Rà soát, đăng ký, đề xuất nhu cầu sử dụng đất phục vụ việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030 (09/01)
  Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên (17/04)
  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (10/02)
  Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch (08/02)
  Công bố công khai cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên (28/10)
  UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (07/10)
  Xây dựng Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh (25/08)
  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (19/07)
  Các văn bản về đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (21/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C