Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |    Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 tại thị xã Duy Tiên   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Luật và các văn bản liên quan

Thị xã Duy Tiên hưởng ướng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”
Cập nhật lúc: 11/4/2022 6:14:00 PM
Chiều ngày 04/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Duy Tiên đã tổ chức Hội nghị hưởng ướng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11; Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”; Phổ biến các quy định về quản lý trật tự đô thị. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã dự và phát biểu khai mạc hội nghị
 


Các đại biểu dự hội nghị
 

 
Đ.c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  (PHPBGDPL) thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng ngày pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng PBGDPL trong công tác PBGDPL; tiếp tục phổ biến thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PBGDPL; tăng cường hơn nữa việc triển khai thi hành các quy định của pháp luật để các luật khi ban hành sớm đi vào cuộc sống; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu quy định của pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật; có giải pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đổi mới hình thức, nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, quan tâm bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao,..

 
Đ/c Lê Mạnh Hà - Thị ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thị xã báo cáo tổng kết cuộc thi 
“Tìm hiểu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”

Về cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”; sau 1 tháng triển khai (25/9 – 25/10/2022), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 3.628 bài dự thi. Nhiều đơn vị đã tổ chức tốt việc phát động do vậy có số lượng bài dự thi cao, tỷ lệ bài dự thi đạt giải/tổng số bài dự thi cao. Phần lớn các bài viết được đầu tư công phu về tư liệu nội dung, hình ảnh, giấy in, đóng quyển; có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người tham dự cuộc thi, thể hiện nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu của cuộc thi.
 


Đ/c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã khen thưởng cho các cá nhân được giải cao trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật” 

Qua quá trình chấm điểm, theo nguyên tắc công tâm, khách quan, trung thực, đúng điều lệ, đảm bảo đúng quy định, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho bài thi của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng (Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến) và 01 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến Khích cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc.
 


Đ/c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã khen thưởng 2 giải tập thể cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Trường THCS Yên Bắc

Ban Tổ chức trao 2 giải tập thể cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Trường THCS Yên Bắc là 2 đơn vị đã tổ chức tốt công tác triển khai phát động cuộc thi, có nhiều bài dự thi và tỷ lệ bài dự thi đạt giải trên tổng số bài dự thi cao.
 


 


Đ/c Lữ Mai Thanh Tùng - báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến những quy định về quản lý trật tự đô thị và đại diện cho Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam trao tặng sách pháp luật cho 2 đơn vị xã (Trác Văn và Chuyên Ngoại) 

Cũng trong dịp này, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến những quy định về quản lý trật tự đô thị. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam trao tặng sách pháp luật cho 2 đơn vị xã (Trác Văn và Chuyên Ngoại) phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022./.
 

Hoàng Hồng - Quang Huy

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện (14/02)
  Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 (13/02)
  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính quyền địa phương (03/02)
  Nhiều chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 2/2024 (01/02)
  Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 (26/01)
  Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu dịp Tết (25/01)
  Thủ tướng ban hành Công điện chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, bảo đảm sức khỏe cho người dân (24/01)
  Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức hành chính, văn thư lưu trữ (23/01)
  Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công (23/01)
  Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (19/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C