Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Cập nhật lúc: 11/7/2022 3:04:00 PM
Thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ thị xã chọn làm điểm. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Lãnh đạo Thị ủy – HĐND – UBND thị xã.

 


Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội


Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tặng hoa chúc mừng ngày hội
 

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư năm 2022. Thôn Lỗ Hà có 600 hộ với trên 2.000 nhân khẩu, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, ban quản lý thôn, thời gian quan nhân dân trong thôn đã áp dụng có hiệu quả tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi nhất là chăn nuôi bò sữa đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Ngành nghề dịch vụ phát triển tập trung chủ yếu ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, cơ khí tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 – 9 triệu đồng/người/tháng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của thôn lên 69,9 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 0,66%. Nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay tất cả các tuyến đường ngõ xóm đều được bê tông hóa đạt chuẩn, đường trục chính trải nhựa asphan. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động đạt kết quả nổi bật với nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ duy trì hoạt động, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng và thực hiện hương ước, xây dựng các thiết chế văn hóa. Qua đánh giáthôn có 92% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% hộ dân sử dụng nước sạch. Công tác vệ sinh môi trường, đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 cấp ủy, ban quản lý thôn tiếp tục vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, TDTT gắn với bảo vệ môi trường, huy động tốt các nguồn lực để sớm hoàn thành xây dựng nhà văn hóa. Phấn đấu cuối năm có từ 95% trở lên số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả cán bộ và nhân dân thôn Lỗ Hà đạt được thời gian qua, chỉ rõ tồn tại  hạn chế cần khắc phục và đề nghị địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đó là: tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các qui định của địa phương. Thực hiện tốt hương ước, qui ước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong từng hộ gia đình, dòng họ, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu xây dựng mỗi gia đình, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn két đồng thuận phát triển kinh tế, đặc biệt tích cực chuyển đổi số. Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể  tiếp tục thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn địa bàn dân cư quan tâm tạo điều kiện để ban công tác mặt trận và các tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững ANCT – TTATXH ngay từ cơ sở.

Thay mặt cấp ủy, ban quản lý thôn, đồng chí Dương Văn Tô - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn phát động hưởng ứng thi đua với những nội dung: Ban công tác mặt trận chủ động làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thị đua, cuộc vận động. nâng cao chất lượng cuộc vận đồng toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp thực hiện tốt các chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, tăng cường phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, chống tham nhũng lãng phí, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyêt Trung ương 4 khóa 11,12 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và kế hoạch giám sát theo quyết định của ban Bí thư trung ương đảng khóa 12 về việc giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Ban công tác mặt trận phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiển phản ánh kịp thời tại các kỳ họp HĐND. Phát huy vai trào đổi mới phương thức hoạt động của ban công tác mặt trận và các chi hội chi đoàn, duy trì nề nếp sinh hoạt, phấn đấu thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn 

Nhân dịp này, Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thị xã tặng quà 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Chuyên Ngoại biểu dương khen thưởng 26 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua năm 2022./.


Thùy Hương - Xuân Thắng

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên phối hợp với nhà tài trợ trao nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (05/02)
  Ngày 28/1 sẽ kết thúc lấy nước đợt 1 cho vụ Đông Xuân (26/01)
   Đại hội Đại biểu MTTQ xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Đại hội Đại biểu MTTQ phường Bạch Thượng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Đại hội đại biểu MTTQ xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (17/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên phản biện xã hội đối với dự thảo quy chế hoạt động kinh doanh tại không gian đi bộ (16/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị lần thứ XI tổng kết công tác mặt trận năm 2023 (11/01)
  Thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu (06/11)
  Ban Thường trực UBMTTQ thị xã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (12/10)
  UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số” (20/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C