Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |    Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bạch Thượng nhân rộng mô hình học và làm theo Bác
Cập nhật lúc: 12/28/2022 4:26:00 PM
Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy phường Bạch Thượng (thị xã Duy Tiên) chọn thực hiện mô hình “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên”.
 

Để thực hiện mô hình thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, Đảng ủy phường Bạch Thượng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc coi trọng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện mô hình, Chi bộ Tổ dân phố Giáp Nhất chọn việc xây dựng “Chi bộ đoàn kết, trong sạch, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị trong tình hình mới”. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chi bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các khoản thu, chi vận động đóng góp xây dựng công trình, thực hiện công tác an sinh xã hội, được người dân đồng tình hưởng ứng cao và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

Để giúp nhân dân phát triển kinh tế, hằng năm chi bộ phân công đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyện vọng từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được các đảng viên giúp đỡ, định hướng cách làm ăn, hỗ trợ làm các thủ tục vay vốn ưu đãi để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 70 triệu đồng/năm. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của tổ dân phố giảm còn 1,16%; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Tưởng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Giáp Nhất cho biết: Thực hiện mô hình, chi bộ chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên trong lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mô hình không những giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mà còn đưa việc học tập, làm theo tấm gương của Bác trở thành nền nếp.

Bạch Thượng nhân rộng mô hình học và làm theo Bác
Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” phường Bạch Thượng (thị xã Duy Tiên)

Đồng chí Bùi Thị Trinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Thượng cho biết: Đảng ủy Bạch Thượng chọn thực hiện mô hình “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên” nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện mô hình, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đối với những nhiệm vụ mới, đột xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường và thị xã.

Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình, thời gian qua, Đảng ủy phường Bạch Thượng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” để cán bộ, đảng viên và người đứng đầu Đảng bộ gương mẫu trong tự phê bình và phê bình. Qua đó, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh kiến nghị của nhân dân. Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Thượng tổ chức  hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” đối với 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” bảo đảm nội dung, yêu cầu đề ra. Sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” đã giúp tập thể và cá nhân cấp ủy viên tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, nắm vững và vận dụng tốt những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và cá nhân từng đảng viên luôn đồng thuận trong lời nói và hành động, luôn bám sát cùng cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn phức tạp của địa phương; nhất là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp lấn chiếm, không để diễn ra phức tạp.

Năm 2021, trên địa bàn phường triển khai giải phóng mặt bằng KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng, cấp ủy, chính quyền Bạch Thượng tích cực vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng dự án. Các cán bộ, đảng viên có đất thu hồi đã gương mẫu đi đầu và vận động người thân sớm bàn giao theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Nguyễn Khắc Tưởng, Bí thư Chi bộ Giáp Nhất cho biết: Dự án xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng tại Tổ dân phố Giáp Nhất có 608 hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi diện tích đất nông nghiệp và 233 hộ bị ảnh hưởng phải di chuyển mồ mả. Ngay khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, chi bộ đã họp triển khai đến toàn thể đảng viên về cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đảng viên của chi bộ nêu gương thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Được tuyên truyền và hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng của việc phát triển sản xuất công nghiệp, 100% hộ dân trong diện bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nói đi đôi với làm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bí thư Đảng ủy phường Bạch Thượng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 25 hằng tháng tại phòng Tiếp công dân và tiếp công dân thường xuyên hằng ngày tại phòng làm việc. Trong năm, Đảng ủy phường Bạch Thượng tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với cán bộ, đảng viên, hội viên các hội, đoàn thể và nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Trinh, cho biết: Hội nghị đối thoại cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và rất trách nhiệm đã nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tập trung vào 8 nhóm vấn đề (công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đảng viên, nhất là đối với đảng viên trẻ; môi trường; an sinh xã hội…). Sau đối thoại, Đảng ủy phường chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị, hợp tình, hợp lý như tạo điều kiện cho các chi bộ có đảng viên đi làm công nhân sinh hoạt thường kỳ hằng tháng vào ngày nghỉ để đảng viên trẻ dự sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương…

Xây dựng kế hoạch và được triển khai thực hiện nghiêm túc thông qua những việc làm cụ thể, như: Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, duy trì mô hình hiệu quả việc làm theo Bác; sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”; xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ… mô hình “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên” đã và đang có sức lan tỏa, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Quá trình thực hiện, Đảng ủy phường Bạch Thượng quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; duy trì, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả, tạo phong trào thi đua sôi nổi học và làm theo Bác giai đoạn 2021-2025 mang lại hiệu quả thiết thực./.
 

Nguồn tin: baohanam.com.vn

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai - năm 2024 (21/11)
  Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay (16/10)
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam (02/10)
  “Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn thị xã cho thế hệ trẻ” Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Tiến (25/09)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam (02/09)
  Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (25/07)
  Đảng ủy xã Mộc Nam ra mắt mô hình học tập làm theo Bác năm 2023 “Tuyên truyền Giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa trên địa bàn xã cho thế hệ trẻ" (13/07)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII (12/06)
  Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên phối hợp với Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến triển khai mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023. (18/05)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam (17/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C