Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp   |    Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2023   |    Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên   |    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững   |    Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc   |    Ban CHQS thị xã Duy Tiên tổ chức hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Xin ý kiến góp ý của nhân dân

Không thành lập mới Quỹ phát triển đất trong thời gian Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi chưa được ban hành
Cập nhật lúc: 2/10/2023 7:27:00 AM
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất.
 
Không thành lập mới Quỹ phát triển đất trong thời gian Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi chưa được ban hành  - Ảnh 1.
 

Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi chưa được ban hành và có hiệu lực thi hành, các địa phương không thành lập mới Quỹ phát triển đất. Đối với các địa phương này, kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước; được bố trí dự toán, thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. 

Đối với các Quỹ phát triển đất hiện có (Quỹ phát triển đất đã được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003, năm 2013 trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) thì:   

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 111 Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), trừ trường hợp nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất thực hiện theo dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất để ứng vốn thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và chỉ được thực hiện trong trường hợp cấp có thẩm quyền đã quyết định về mức vốn điều lệ cấp cho Quỹ phát triển đất nhưng chưa cấp đủ cho Quỹ phát triển đất.

Việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước; cụ thể:

Căn cứ vào số tiền ứng vốn chưa hoàn trả cho Quỹ phát triển đất, thời hạn ứng và phương án hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất, tổ chức nhận ứng vốn (Tổ chức phát triển quỹ đất; tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ đầu tư tạo quỹ đất) báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương để bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cấp tương ứng để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất;

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất được lập thành một mục riêng thuộc chi đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch tài chính 05 năm.

Quỹ phát triển đất sử dụng vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp và nguồn vốn hợp pháp khác làm nguồn vốn hoạt động của Quỹ. Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp được gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Quỹ phát triển đất làm chủ tài khoản để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn theo quy định. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức tối đa vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp của Quỹ phát triển đất được gửi tại các ngân hàng thương mại có vốn chi phối của Nhà nước do Quỹ phát triển đất làm chủ tài khoản, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát lại toàn bộ hoạt động của Quỹ phát triển đất đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành và quy định nêu trên; trường hợp có nội dung quy định hoặc thực hiện chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp, đồng thời xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có), đảm bảo hoạt động của Quỹ phát triển đất hiệu quả, đúng pháp luật.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
 

Nguồn tin: Chinhphu.vn 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Dự thảo Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (04/05)
  Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (27/04)
  Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 đối với xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn (18/04)
  Bộ Nội vụ đề xuất cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm (24/03)
  Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực bồi dưỡng CBCCVC (24/03)
  Đề xuất mới về thủ tục đăng ký xe (14/03)
  Đề xuất 9 nhóm đối tượng hưởng lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7 (23/02)
  Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (22/02)
  Xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra (19/02)
  Đề xuất quản lý, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (19/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C