Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang phổ biến tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở   |    Duy Tiên - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn   |    Xã Yên Nam đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023   |    Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024   |    Xin ý kiên đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030   |    Thường trực Thị ủy Duy Tiên nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
An ninh - Quốc phòng

Thị xã Duy Tiên tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023
Cập nhật lúc: 3/3/2023 3:59:00 PM
Sáng ngày 03/3, UBND thị xã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND – Chủ tịch HĐNVQS thị xã
 

Năm 2023, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được UBND thị xã chỉ đạo tích cực, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Ban CHQS, Công an thị xã làm tốt chức năng tham mưu giúp Hội đồng NVQS thị xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương thực hiện các bước, các khâu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật NVQS nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ công dân lên trạm khám sức khỏe NVQS đạt 93%, đủ sức khỏe đạt 48%. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức ngày hội tòng quân và lễ giao nhận quân đảm bảo vui tươi và trang trọng thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ Quốc. Toàn thị xã đã bàn giao cho các đơn vị quân đội, công an 234 công dân (trong đó nhập ngũ vào quân đội 199 công dân, tham gia nghĩa vụ công an 35 công dân), hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng, sau giao quân không phải bù đổi. Chỉ đạo ban CHQS thị xã thường xuyên liên lạc, trao đổi với các đơn vị nhận quân về tình hình tư tưởng, sức khỏe, việc chấp hành kỷ luật của đơn vị, kịp thời động viên chiến sỹ mới làm quen với môi trường, an tâm công tác hành thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đ/c Ngô Việt  Hưng - Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã trình bày báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022
 

Năm 2024, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp làm tốt công tác tuyển quân, tuyên truyền luật NVQS, Luật CAND, công khai thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Kiện toàn hội đồng NVQS các cấp đủ thành phần, số lượng. Thường xuyên nắm chắc quân số, chất lượng công dân trong độ tuổi thực hiện luật NVQS, tổ chức tốt công tác đăng ký tuổi 17, sơ, khám tuyển chặt chẽ, khách quan và các hoạt động gặp mặt, tặng quà đảm bảo an toàn, tiết kiệm, kiên quyết xử lý những trường hợp chống, trốn theo quy định của pháp luật.

 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nêu kết quả đạt được và đề xuất giả pháp trong công tác lãnh đạo thực hiện luật NVQS, tuyên truyền, vận động ĐVTN lên đường nhập ngũ.

 


Đ.c Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng nghị Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND – Chủ tịch HĐNVQS thị xã ghi nhân biểu dương kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND của thị xã, nổi bật tổ chức ngày hội tòng quân hết sức ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, tạo khí thể vui tươi phấn khởi của tuổi trẻ, tổ chức giao nhân quân đảm bảo an toàn, trang trọng và chỉ rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân hập ngũ năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí chủ tịch UBND thị xẫ đề nghị HĐNVQS các xã, phường tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những tồn tại hạn chế. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, tổ chức thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đăng ký tuổi 17 cho công dân. Làm tốt công tác rà soát nguồn năm 2024 từ thôn, tổ dân phố, xét duyệt các trường hợp được miễn, tạm hoãn đảm bảo, công bằng, đúng luật. Quản lý chặt chẽ số công dân có mặt tại địa phương, đặc biệt là công dân đã học xong các trường đại học, cao đẳng hết thời gian tạm hoãn, các trường hợp thôi học, bỏ học, liên thông, hết thời hạn xuất khẩu lao động về địa phương bổ xung vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Giao cho phòng Tư pháp chủ trì phố hợp ban CHQS, Công an thị xã hướng dẫn các xã, phường quy trình, thủ tục trong thiết lập hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn theo quy định của pháp luật.
 

Các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 được khen thưởng


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị xã đã khen thưởng 11 tập thể, 14 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023./.
 

Thùy Hương - Quang Huy

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 tại thị xã Duy Tiên (19/03)
  Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Duy Tiên tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023 (15/03)
  Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội tòng quân, kế hoạch giao nhân quân năm 2024 (01/02)
  Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với BCH Đảng bộ Công an thị xã (01/02)
  Công an thị xã Duy Tiên bắt đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép (01/02)
  Cảnh giác trước xu hướng gia tăng lừa đảo trực tuyến (29/01)
  Đảng bộ phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên tổ chức lễ thành lập Chi bộ quân sự phường (29/01)
  Duy Tiên tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 (24/01)
  Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Giáp Thìn (10/01)
  Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân, nhiệm kỳ 2023-2028 (29/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C