Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp   |    Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2023   |    Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên   |    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững   |    Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc   |    Ban CHQS thị xã Duy Tiên tổ chức hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

BTV Thị ủy làm việc với BTV phường Duy Hải về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc: 3/8/2023 4:16:00 PM
Chiều ngày 08/3, BTV Thị ủy làm việc với BTV phường Duy Hải về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025Toàn cảnh hội nghị


Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV, BCH Đảng bộ phường Duy Hải đã ban hành nhiều các chỉ thị, nghị quyết, kết luận quan trọng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát và việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, giám sát; Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đã kết nạp 7 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu Đảng cho 42 đồng chí, Đảng ủy, UBKT phường tổ chức 12 cuộc giám sát, 8 cuộc kiểm tra, thực hiện thi hành kỷ luật Đảng đối với 05 đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác dân vận và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, qua đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

 


Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại hội nghị


Đ/c Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị BTV, BCH Đảng bộ phường cần quan tâm nâng cao tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết; triển khai thực hiện tốt Sổ ghi danh gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm phát triển đảng viên, đặc biệt là tỷ lệ đảng viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có phương hướng, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng tiêu chuẩn của phường; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, môi trường; quan tâm thực hiện tốt đề án hạ tầng y tế - giáo dục; đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế....


 
Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị
 

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường nửa nhiệm kỳ qua, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV; Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường cần tập trung tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để đề ra các biện pháp khắc phục; BTV, BCH Đảng bộ phường cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quy tụ toàn đảng bộ; rà soát Quy chế hoạt động của BCH, BTV để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy chế thể hiện sự lãnh đạo toàn diện trong tất cả các lĩnh vực; Tập trung nâng cao làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên sát với tình hình thực tế của địa phương; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Công khai quy hoạch phường, tập trung chỉ đạo rà soát đặt mục tiêu từ nay tới cuối nhiệm kỳ “Hoàn thành phường đạt các tiêu chí của đô thị loại III gắn với tiêu chí phường văn minh đô thị”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn; nâng cao chất lượng các tiêu chỉ về môi trường, cảnh quan đô thị, trật tự đô thị; tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn; nâng cao chất lượng văn hóa – xã hội; tiếp tục triển khai đề án xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị; triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã sâu rộng tới các tổ dân phố của phường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; Cùng với đó, BTV, BCH Đảng bộ phường cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 163-KL/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội nghị làm việc với BTV Đảng ủy phường Duy Hải./.

 

 

 

Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Kỳ họp thứ Mười Một - HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày (trong khoảng từ 10-20/7/2023) (24/05)
  Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong tình hình nắng nóng, hạn hán và thiếu nước năm 2023 (22/05)
  TRỰC TIẾP: Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (22/05)
  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị mở rộng cho ý kiến vào dự thảo Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên  (19/05)
  Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa I năm 2023 (15/05)
  Hội Nông dân thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (11/05)
  Duy Tiên: Thảo luận và bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh Hà Nam xét công nhận xã Chuyên Ngoại và xã Trác Văn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (05/05)
  Duy Tiên: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (05/05)
   Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV (05/05)
   Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh khánh thành bàn giao nhà “nghĩa tình đồng đội” (05/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C