Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang phổ biến tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở   |    Duy Tiên - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn   |    Xã Yên Nam đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023   |    Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024   |    Xin ý kiên đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030   |    Thường trực Thị ủy Duy Tiên nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Đồng Văn và xã Tiên Ngoại
Cập nhật lúc: 3/9/2023 4:26:00 PM
Tiếp tục chương trình làm việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiên nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 09/3, BTV Thị ủy có buổi làm việc với BTV Đảng ủy phường Đồng Văn và xã Tiên Ngoại

 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Văn trình bày báo cáo

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Đồng Văn và xã Tiên Ngoại đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, diện mạo đô thị, diện mao nông thôn có nhiều khởi sắc, các địa phương đã quan tâm phát huy thể mạnh của mình, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xây dựng và chỉnh trang đô thị, nông thôn. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ. Văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc. Chính sách an sinh xã hội thưc hiện tốt. ANCT – TTATXH giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền sâu sát, toàn diện. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả.


Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu


Đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu làm rõ kết quả một số chỉ tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp để các địa phương hiện thời gian tới, kết luận hội nghị đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị 2 đảng bộ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ phường, xã đến các tổ dân phố, thôn xóm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, quản lý đảng viên, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Đánh giá lại các chỉ tiêu phát triển KT – XH để đề ra các giái pháp thực hiện. Tăng cường hiệu lực hiệu quả Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Nghị quyết số 09 Tỉnh ủy, Chỉ thị số 06 Thị ủy, kế hoạch của UBND thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai môi trường. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7% cho các hộ có đủ điều kiện. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội gắn với triển khai thực hiện đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. Làm tốt công tác QS – QPĐP, giữ vững ANCT –TTATXH, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ.


Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận Hội nghị

Đối với Đảng bộ phường Đồng Văn tập trung rà soát và chỉ đạo đưa vào Nghị quyết nửa nhiệm kỳ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III, phường văn minh đô thị. Đảng bộ xã Tiên Ngoại hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao.


Thùy Hương - Quang Huy


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn (20/05)
  Xã Yên Nam đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023 (20/05)
  UBND thị xã Duy Tiên lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050 (10/05)
  Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong (15/02)
  UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (15/02)
  Lời chúc Tết của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (10/02)
  Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (09/02)
  Thủ tướng chỉ thị tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (07/02)
  Thị xã Duy Tiên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 (07/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C