Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Duy Minh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cập nhật lúc: 3/9/2023 4:39:00 PM
Chiều ngày 09/3/2023, BTV Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Duy Minh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
 

 
Quang cảnh hội nghịĐ/c Nguyễn Duy Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Duy Minh báo cáo kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV, BCH Đảng bộ phường Duy Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều khởi sắc, thực hiện tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra như cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng; tổng thu ngân sách phường; Giải quyết việc làm mới cho người lao động; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa... diện mạo của phường có nhiều khởi sắc, thương mại dịch vụ phát triển, nhiều dịch vụ mới được mở rộng và hình thành tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và xây dựng chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; chính sách an sinh xã hội được quan tâm, ANCT – TTATXH giữ vững.
 


Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại, đề nghị BTV Đảng ủy phường Duy Minh tập trung lãnh đạo chỉ đạo như: Cần quan tâm tới công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; Công tác phát triển đảng viên còn hạn chế; quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở; quan tâm tới công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là các nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã/phường theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “3 quản 3 biết”; Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Quan tâm tới công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; Thành lập thêm các mô hình thể dục thể thao; Tập trung hoàn thành các tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Quan tâm tới công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường, đất đai;…

 


Đ/c Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị
 

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cần tập trung tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để đề ra các biện pháp khắc phục; BTV, BCH Đảng bộ phường cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, là hạt nhân lãnh đạo toàn đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra; rà soát Quy chế hoạt động của BCH, BTV để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy chế thể hiện sự lãnh đạo toàn diện trong tất cả các lĩnh vực; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế dân vận và các mô hình trong công tác dân vận, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 157/KL-TU ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường; Rà soát đánh giá hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn thấp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường; Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy về tăng cường công tác lãnh đạo quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn; Rà soát các chỉ tiêu, tiêu chuẩn của phường đô thị loại III theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh để xây dựng, kế hoạch cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội; tiếp tục triển khai đề án xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị; triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã sâu rộng tới các tổ dân phố của phường; Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, quy hoạch đô thị; xây dựng các tuyến phố văn minh, Tổ dân phố văn minh, Khu phố văn minh; làm tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện tốt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.../.Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  UBND thị xã Duy Tiên lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050 (19/03)
  Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong (15/02)
  UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (15/02)
  Lời chúc Tết của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (10/02)
  Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (09/02)
  Thủ tướng chỉ thị tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (07/02)
  Thị xã Duy Tiên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 (07/02)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (05/02)
  Với Đảng, mùa xuân - Phát triển Đất nước Rồng bay (03/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C