Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Đại hội Công đoàn bộ phận phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Cập nhật lúc: 3/13/2023 5:16:00 PM
Công đoàn bộ phận phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và đồng chí Vũ Trọng Hiểu – Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã dự, chúc mừng đại hội

Công đoàn Bộ phận phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã hiện có 12 công đoàn viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ qua, công đoàn bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động (CBĐVNLĐ); chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CBĐVNLĐ, tạo động lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp và ngành phát động, nổi bật như: phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; phong trào “văn hóa, thể thao”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện”; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; công đoàn bộ phận luôn chủ động phối hợp với các bộ phận, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, động viên CBĐVNLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ, đoàn viên công đoàn bộ phận phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng; đến hết ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 426.822 triệu đồng, tỷ lệ tăng 62,6% so với đầu nhiệm kỳ, dư nợ 449.004 triệu đồng, tỷ lệ tăng 82,8% so với đầu nhiệm kỳ. Các nguồn vốn tín dụng đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhất là mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao trên địa bàn thị xã, đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn 1,37%, hộ cận nghèo giảm còn 1,86%.


 


Đồng chí Trần Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Công đoàn bộ phận phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐVNLĐ, thường xuyên chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đảng viên; phát huy tính tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ chi nhánh lần thứ VI đã đề ra, trong đó phấn đấu: hàng năm 100% cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên 90% đoàn viên công đoàn xuất sắc; hàng năm công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được xếp loại công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; 100% CBĐVNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, an sinh, tình nghĩa do các cấp phát động; phối hợp thực hiện mục tiêu: 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn đủ điều kiện được đáp ứng nhu cầu vay vốn; hoàn thành 99,5% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm; tỷ lệ nợ quá hạn cuối nhiệm kỳ < 0,1%, ...
 


Đ/c Vũ Trọng Hiểu – Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên./.Hoàng Hồng - Quang Huy

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Tín dụng chính sách góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội (05/02)
   Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (13/01)
  Hà Nam triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (08/01)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết số 181 của Chính phủ (10/12)
  Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến (21/11)
  Duy Tiên: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (21/11)
  UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú (01/11)
  Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023 (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Triển khai chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C