Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang phổ biến tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở   |    Duy Tiên - Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn   |    Xã Yên Nam đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023   |    Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024   |    Xin ý kiên đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030   |    Thường trực Thị ủy Duy Tiên nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
An ninh - Quốc phòng

Đảng bộ Công an thị xã sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng
Cập nhật lúc: 5/20/2023 9:46:00 AM
Đảng bộ Công an thị xã vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tới dự có đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã. Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã chủ trì buổi sinh hoạt

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã được xem video giới thiệu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn trong công tác  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, liên hệ thực tiễn tại đảng bộ công an thị xã. Đại diện các chi bộ tham luận trao đổi về nhận thức của bản thân về nội dung tác phẩm, liên hệ đánh giá thực trạng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, điều tra, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực


Đồng chí Trinh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trinh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khẳng định: Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó đồng chí đề nghị: Đảng bộ Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Công an các xã, phường tổ chức sinh hoạt sâu rộng về nội dung tác phẩm, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nghị quyết số 14 của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thị xã có các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh phản bác luận điểm xuyên tạc. Nâng cao hơn nữa công tác công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, việc kê khai, công khai tài sản cá nhân hàng năm...


Đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa – Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an thị xã kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề


Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa – Ủy viên BTV Thị ủy, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an thị xã nhấn mạnh: việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư giúp cán bộ, đảng viên của đảng bộ công an thị xã nhận thức những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tin nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh hình mới. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung lực lượng, biện pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý đối với những vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung lực lượng đấu tranh một cách có trọng tâm, trọng điểm./.Thùy Hương - Quang Hiếu


 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 tại thị xã Duy Tiên (19/03)
  Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Duy Tiên tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023 (15/03)
  Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội tòng quân, kế hoạch giao nhân quân năm 2024 (01/02)
  Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với BCH Đảng bộ Công an thị xã (01/02)
  Công an thị xã Duy Tiên bắt đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép (01/02)
  Cảnh giác trước xu hướng gia tăng lừa đảo trực tuyến (29/01)
  Đảng bộ phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên tổ chức lễ thành lập Chi bộ quân sự phường (29/01)
  Duy Tiên tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 (24/01)
  Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Giáp Thìn (10/01)
  Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân, nhiệm kỳ 2023-2028 (29/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C