Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Ban Thường trực UBMTTQ thị xã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023
Cập nhật lúc: 10/12/2023 2:22:00 PM
Ban Thường trực UBMTTQ thị xã vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động các nguồn lực ủng hộ cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động trong dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” để tạo ra nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh thiên tai; thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

 - Các hoạt động tổ chức tháng cao điểm phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng Quỹ; không để xảy ra thất thoát trong quá trình thực hiện, sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, phường phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; về kết quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong thời gian qua, cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, của thị xã về chương trình giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cơ quan, doanh nghiệp, công nhân, lao động; các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân... về việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các xã, phường tuyên truyền, vận động giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội của thị xã và địa phương.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao viết các tin bài, tăng cường tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; các điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; biểu dương, khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo và chương trình an sinh xã hội tại các địa phương trên địa bàn thị xã.

2. Công tác vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 06/10/2023- 18/11/2023) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm tiếp tục vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt hiệu quả, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Duy Tiên.

- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo như hỗ trợ người nghèo làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế hộ, thăm hỏi, tặng quà ... nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

- Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

3. Đối tượng vận động:

a) Cấp xã, phường: Vận động những thành phần trên địa bàn do cấp xã, phường trực tiếp quản lý, bao gồm:

- Cán bộ, công chức xã, phường.

- Cán bộ, công nhân viên về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp, HTX tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân…

- Các chức sắc tôn giáo, các tổ chức tôn giáo.

- Các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ… (trừ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách).

 

b) Cấp thị xã: Vận động các thành phần đang làm việc tại:

- Các cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp cấp thị xã.

- Các cơ quan của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp do cấp thị xã quản lý.

- Các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thị xã.

- Cán bộ, viên chức, giáo viên tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX, THCS, Tiểu học, Trường Mầm non.

4. Mức vận động

- Mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, công nhân viên ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tùy theo điều kiện để ủng hộ, nhằm tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 -2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp thị xã.

Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” như: Tổng hợp kết quả vận động Quỹ “vì người nghèo” các cấp trong thị xã, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ, trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo năm 2023 từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” của tỉnh, thị xã.

- Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vận động; chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế “Quỹ vì người nghèo” và các Chương trình an sinh xã hội khác.

2. Các Tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Các Tổ chức thành viên chủ động xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/2023 cho hội viên, đoàn viên nghèo của tổ chức mình.

- Giới thiệu và tuyên truyền gương hội viên, đoàn viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; giới thiệu các hội viên, đoàn viên nghèo về Ban vận động các cấp để được phối hợp hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

- Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của cấp mình, đăng ký hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở theo địa chỉ cụ thể.

3. Đối với Ủy ban MTTQ các xã, phường.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, phường căn cứ tình hình cụ thể của địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo”, báo cáo cấp ủy để tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận triển khai rộng rãi tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến khu dân cư và hộ gia đình.

Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” như: Tổng hợp kết quả vận động Quỹ “vì người nghèo”, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, trích Quỹ “Vì người nghèo” để triển khai thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế  quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của cấp mình.

Phối hợp với chính quyền chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác không để hộ nghèo, hộ cận nghèo nào không được quan tâm hỗ trợ nhưng cũng không để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng; thực hiện việc rà soát số hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thống nhất danh sách để có phương án  hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2023 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian quy định.

4.Thời gian vận động ủng hộ quỹ từ ngày 06/10/2023 đến ngày 18/11/2023.

Số tiền vận động ủng hộ ở cấp thị xã:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đến nộp tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Duy Tiên (theo tài khoản: 3761.0.9002737.91046 của Ban vận động quỹ Vì người nghèo thị xã Duy Tiên tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên).

Số tiền Ban vận động các xã, phường vận động được:  Nộp về tài khoản của UBND xã, phường hoặc Ban vận động các xã, phường đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên.

Kết thúc tháng cao điểm, đề nghị các tổ chức thành viên và Ban Thường trực UBMTTQ các xã, phường báo cáo kết quả vận động, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, đoàn viên, hội viên nghèo về Ban Thường trực MTTQ thị xã. Thời gian báo cáo trước 20/11/2023, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ban Thường trực UBMTTQ thị xã đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đoàn thể, các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên phối hợp với nhà tài trợ trao nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (05/02)
  Ngày 28/1 sẽ kết thúc lấy nước đợt 1 cho vụ Đông Xuân (26/01)
   Đại hội Đại biểu MTTQ xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Đại hội Đại biểu MTTQ phường Bạch Thượng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Đại hội đại biểu MTTQ xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (17/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên phản biện xã hội đối với dự thảo quy chế hoạt động kinh doanh tại không gian đi bộ (16/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị lần thứ XI tổng kết công tác mặt trận năm 2023 (11/01)
  Thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu (06/11)
  UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số” (20/09)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn, tuyên truyền phân loại rác thải (13/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C