Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú
Cập nhật lúc: 11/1/2023 11:20:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1423/UBND-KT về việc rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú gửi Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã; Công an thị xã; Công an các xã, phường; Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên; Các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Hội Nông dân thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã, Thị Đoàn; UBND các xã, phường;
 

Nội dung Công văn cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, còn một số trường hợp hộ vay vốn, khi chuyển đi khỏi nơi cư trú đã không báo cáo chính quyền địa phương và NHCSXH nơi cho vay địa chỉ nơi cư trú mới và chưa thực hiện hết nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi tiền vay, gây khó khăn cho công tác đôn độc, thu hồi nợ. Thực hiện văn bản số 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú; Văn bản số 2119/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú. Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1. Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Đưa nội dung rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại NHCSXH đi khỏi nơi cư trú vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.

2  Công an thị xã.

- Chỉ đạo Công an cấp xã, phường phối hợp với NHCSXH thị xã trong việc rà soát, kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin về cư trú (địa chỉ nơi ở hiện tại, thời điểm chuyển đến, tình trạng cư trú,...) của người đứng tên vay vốn NHCSXH và các thành viên khác trong hộ gia đình (theo danh sách do NHCSXH thị xã lập và đề nghị hỗ trợ rà soát, xác minh).

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tham gia thực hiện nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ rà soát, xử lý nợ của UBND cấp xã, phường; xác nhận đối với trường hợp khách hàng vay vốn NHCSXH "vắng mặt tại nơi cư trú và không có thông tin xác thực về tung tích từ 02 năm liền trở lên, tính từ thời điểm biết được tin tức cuối cùng về khách hàng vay vốn" theo quy định tại điểm 4 khoản 2 điều 1 Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở xem xét, đề nghị các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Chỉ đạo thôn, TDP, Tổ tiết kiệm và vay vốn chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ khách hàng vay vốn NHCSXH. Khi phát hiện các trường hợp đang làm thủ tục hoặc sắp đi khỏi nơi cư trú phải có trách nhiệm báo cáo NHCSXH thị xã, UBND xã, Hội đoàn thể cấp xã để giám sát và có biện pháp xử lý thu hồi nợ.

- Mời các thành phần có liên quan và tổ chức, chủ trì cuộc họp để rà soát, xác minh và bàn giải pháp xử lý đổi với khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú trên địa bàn xã theo Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Trên cơ sở đề nghị của NHCSXH thị xã hỗ trợ rà soát, xử lý nợ đối với khách hàng từ địa phương khác chuyể đến, thành lập Tổ hỗ trợ rà soát, xử lý nợ gồm các thành phần: Chủ tịch UBND cấp xã là Tổ trưởng; các thành viên gồm đại diện Công an xã, cán bộ Tư pháp, cán bộ Địa chính xã, cán bộ giảm nghèo (hoặc cán bộ văn hóa xã, Văn phòng UBND xã,...), cán bộ tín dụng NHCSXH theo dõi địa bàn và Trưởng thôn/tổ dân phố, tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, công an viên thôn ở các thôn có khách hàng cần rà soát, xử lý; thực hiện các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đạt hiệu quả.

- Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; Trưởng thôn, tổ dân phố; Tổ trưởng tổ TK&VV tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Văn bản số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH.

4. Phòng giao dịch NHCSXH thị xã:

- PGD NHCSXH thị xã tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các xã, phường thường xuyên rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai, tổ chức tập huấn Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát động thi đua, đưa vào chương trình kiểm tra hằng năm hoặc kiểm tra đột xuất, tự kiểm tra việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn nội dung rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú theo Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH đến UBND cấp xã, các ban ngành có liên quan, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn, TDP để triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả; trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ tiền vay, cũng như việc rà soát, giải pháp xử lý nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú.

- Triển khai việc rà soát, xử lý nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú với vai trò là Ngân hàng nơi cho vay và Ngân hàng nơi hỗ trợ; hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thanh quyết toán kinh phí cho Tổ hỗ trợ rà soát, xử lý nợ cấp xã theo Quy chế quản lý tài chính trong hệ thống NHCSXH từng thời kỳ.

- Định kỳ hàng quý (tại các kỳ họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH), báo cáo kết quả triển khai rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổng hợp, báo cáo UBND thị xã những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn này.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

- Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH thị xã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH gắn với củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, gắn trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc bình xét cho vay, thường xuyên theo dõi, giám sát và thông báo kịp thời những tổ viên trong Tổ có thay đổi nơi cư trú.

- Chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung nhận ủy thác, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, bình xét cho vay đảm bảo đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với NHCSXH thị xã tổ chức tập huấn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xử lý, đôn đốc thu hồi các trường hợp nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú.

- Đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Hội về công tác phối hợp rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú theo hướng dẫn tại Văn bản số 7399/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.


VP


 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Tín dụng chính sách góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội (05/02)
   Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (13/01)
  Hà Nam triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (08/01)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết số 181 của Chính phủ (10/12)
  Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến (21/11)
  Duy Tiên: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (21/11)
  Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023 (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Triển khai chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” (17/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C