Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Luật và các văn bản liên quan

Thị xã Duy Tiên hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình"
Cập nhật lúc: 11/8/2023 4:53:00 PM
Sáng ngày 08/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11; Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình”. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã dự và phát biểu khai mạc hội nghị

 

Quang cảnh hội nghị


Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  (PHPBGDPL) thị xã nhấn mạnh: Ngày 20/6/2012 Quốc hội đã thông qua Luật PBGDPL lấy ngày 9/11 hằng năm là Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Đây là dấu mốc lớn góp phần xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương phép nước; nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; để lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn thị xã cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng ngày pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng PBGDPL trong công tác PBGDPL; tiếp tục phổ biến thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường hơn nữa việc triển khai thi hành các quy định của pháp luật để các luật khi ban hành sớm đi vào cuộc sống; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu quy định của pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật; có giải pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đổi mới hình thức, nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn,…

 


Đ.c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã trao giải cho các tập thể tổ chức tốt công tác triển khai phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình", có nhiều bài dự thi và tỷ lệ bài dự thi đạt giải trên tổng số bài dự thi cao
 

Về cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình"; sau 1 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 3.328 bài dự thi. Nhiều đơn vị đã tổ chức tốt việc phát động do vậy có số lượng bài dự thi cao, tỷ lệ bài dự thi đạt giải/tổng số bài dự thi cao như Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Bắc, phường Bạch Thượng và xã Chuyên Ngoại. Phần lớn các bài viết được đầu tư công phu về tư liệu nội dung, hình ảnh, giấy in, đóng quyển; có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người tham dự cuộc thi, thể hiện nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu của cuộc thi.
 


Đ.c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã trao giải cho các thí sinh đạt giải 
Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình"

Qua quá trình chấm điểm, với nguyên tắc công tâm, khách quan, trung thực, đúng điều lệ, đảm bảo đúng quy định, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao giải cho 11 cá nhân có bài dự thi xuất sắc (trong đó: 1 giải Nhất, 02 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến Khích) và trao giải cho 3 tập thể (Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Bắc, Hội LHPN phường Bạch Thượng và Hội LHPN phường Chuyên Ngoại) đã tổ chức tốt công tác triển khai phát động cuộc thi, có nhiều bài dự thi và tỷ lệ bài dự thi đạt giải trên tổng số bài dự thi cao.


Đ/c Lê Mạnh Hà - Thị ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã trao giải cho các thí sinh đạt giải khuyến khích của cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình"

Có thể khẳng định, việc thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi và có nhiều bài dự thi có chất lượng, sự đầu tư về trí tuệ, công sức và tình cảm – đã thể hiện rõ nhất về sự thành công của Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” là hình thức sinh động đưa pháp luật vào cuộc sống.
 
 


Đ.c Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân của thị xã vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

Nhân dịp này, 01 tập thể và 01 cá nhân của thị xã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

 
Đ.c Lữ Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp 
phổ biến những quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến những quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”./.

 

Hoàng Hồng


 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện (14/02)
  Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 (13/02)
  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính quyền địa phương (03/02)
  Nhiều chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 2/2024 (01/02)
  Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 (26/01)
  Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu dịp Tết (25/01)
  Thủ tướng ban hành Công điện chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, bảo đảm sức khỏe cho người dân (24/01)
  Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức hành chính, văn thư lưu trữ (23/01)
  Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công (23/01)
  Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (19/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C