Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Cập nhật lúc: 1/13/2024 3:26:00 PM
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị
 

Năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) thị xã luôn chủ động bám sát Nghị quyết của HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã đề ra và đạt được những kết quả nổi bật như: Đã kịp thời kiện toàn thành viên Ban đại diện khi có sự thay đổi nhân sự; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đạt hiệu quả theo đúng chương trình công tác đề ra; Đến hết ngày 31/12/2023, Tổng dư nợ đạt 541.250 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 92.246 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 20,5%. Tín dụng chính sách tại PGD NHCSXH thị xã đã phủ kín tại 16/16 xã, phường; với 208 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 7.708 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, chiếm 17,1% tổng số hộ dân cư trên địa bàn thị xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 11.426 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp 2.036 lao động có việc làm, 3.575 công trình NSVSMTNT, 519 HSSV có HCKK được vay vốn; 100% các Tổ TK&VV đều thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ với số dư 21.113 triệu đồng, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV ngày càng được nâng lên, qua đánh giá 98,5% tổ xếp loại tốt, 1,5% tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình, yếu, kém. Hoạt động của NHCSXH thị xã luôn bám sát với các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của địa phương, tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn.

 
Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, tập trung đưa ra giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế còn tồn tại như Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn vay vốn trên địa bàn; Tỷ lệ hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng không có địa chỉ cụ thể, không liên lạc được chiếm nhiều, gây khó khăn trong công tác xử lý nợ; công tác kiểm tra giám sát của một số đơn vị nhận ủy thác hiệu quả chưa cao; Một số đơn vị hội cấp xã chưa coi trọng việc tập huấn nghiệp vụ dẫn đến gây khó khăn trong hoạt động thực tế. Cùng với đó là đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kết luận Hội nghị 

Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Kim Dung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kết luận Hội nghị biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị đối với hoạt động tín dụng CSXH và những kết quả đạt được trong năm 2023; đồng chí nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024 đối với các thành viên Ban đại diện HĐQT thị xã, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã, UBND, Ban giảm nghèo các xã, phường và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp thị xã. Trong đó nhấn mạnh vào các mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2024: Tăng trưởng dư nợ khoảng 8-10%; Tăng cường tham mưu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; tiếp tục tham mưu tăng trưởng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương trong năm; Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tài chính, kiểm tra kiểm soát nội bộ,... được cấp trên giao; Giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,06% và thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh; Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đơn vị trên các mặt công tác; tiếp tục tham mưu tích cực các Đề án của tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án của thị xã với thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; 100% nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo quy trình tín dụng, trong đó tỷ lệ thu nợ phân kỳ đạt 80%, thu nợ cuối kỳ trên 90%; Tiếp tục, thường xuyên thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, kiên quyết củng cố các Tổ hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng ủy thác của các Hội đoàn thể; 100% Điểm giao dịch xã đạt chuẩn theo quy định, các phiên giao dịch đạt hiệu quả, chất lượng, an toàn theo đúng quy định./. Hoàng Hồng

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Tín dụng chính sách góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội (05/02)
  Hà Nam triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (08/01)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết số 181 của Chính phủ (10/12)
  Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến (21/11)
  Duy Tiên: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (21/11)
  UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú (01/11)
  Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023 (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Triển khai chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” (17/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C