Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Đại hội đại biểu MTTQ xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Cập nhật lúc: 1/17/2024 5:36:00 PM
Sáng ngày 17/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chuyên Ngoại tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chọn làm điểm để rút kinh nghiệm. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phạm Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và 105 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.

 
Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chuyên Ngoại đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình đề ra. Nhiều nội dụng đạt kết quả cao như: công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hôi, các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch Covid - 19. Trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động hơn 800 hộ dân hiến trên 30.000m2 đất, tháo dỡ và xây lại hơn 30.000m tường rào và các công trình phụ trợ với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng; Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được gần 180 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà cho 11 hộ nghèo, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, quỹ ngân hàng bò… đạt kết quả cao. Công tác củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng giai đoạn mới được chú trọng, qua đó đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí và vị thế của MTTQ xã trọng hệ thống chính trị ở cơ sơ, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.
 


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, hàng năm có 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ tết. Mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa 5 ngôi nhà đại đoàn kết. Cán bộ MTTQ và Trưởng ban công tác mặt trận được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác mặt trận. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chuyên Ngoại đề ra các giải pháp đó là tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng quan điểm đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác tập hợp, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người uy tín, lực lượng nòng cốt ở khu dân cư, các tôn giáo thực hiện đoàn kết toàn dân; Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, nhà nước; Tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Không ngừng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, tăng cường xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
 


Đồng chí Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
 


Các đ.c lãnh đạo đại diện cho Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã nêu kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền các thành viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, tham gia thực hiện phong trào xây dựng NTM và đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới.
 


Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận, biểu dương kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chuyên Ngoại đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới hơn nữa phương thức tập hợp, nội dung hoạt động, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT - XH, ANQP, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với huy quyền làm chủ của nhân dân; Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng công tác củng cố kiện toàn tổ chức của Ủy ban MTTQ và các ban công tác mặt trận. Thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, năng lực công tác cho ủy viên UBMT và thành viên ban công tác mặt trận. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể trong xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của minh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh…
 


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo thị xã Duy Tiên và xã Chuyên Ngoại chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chuyên Ngoại nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đã hiệp thương bầu 33 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và cử đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XXI. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBMTTQ thị xã và UBND xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024./. 

 

  Thùy Hương – Quang Hiếu

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên phối hợp với nhà tài trợ trao nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (05/02)
  Ngày 28/1 sẽ kết thúc lấy nước đợt 1 cho vụ Đông Xuân (26/01)
   Đại hội Đại biểu MTTQ xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Đại hội Đại biểu MTTQ phường Bạch Thượng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên phản biện xã hội đối với dự thảo quy chế hoạt động kinh doanh tại không gian đi bộ (16/01)
  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị lần thứ XI tổng kết công tác mặt trận năm 2023 (11/01)
  Thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu (06/11)
  Ban Thường trực UBMTTQ thị xã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (12/10)
  UB MTTQ thị xã tập huấn triển khai mô hình điểm “Khu dân cư thông minh UD CNTT trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số” (20/09)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn, tuyên truyền phân loại rác thải (13/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C