Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024
Cập nhật lúc: 1/23/2024 8:22:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 125/UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024 gửi Thủ trưởng các cơ quan liên quan; UBND các xã, phường; các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Tổ Hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thị xã.


Nội dung Công văn cụ thể như sau:      


Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến ngày 22 tháng 01 năm 2024 diện tích cầy lật đất trên địa bàn thị xã được 3.200 ha, đạt 98,5% kế hoạch (trong đó: diện tích đất bừa ngả 1.100 ha, đạt 33,8% kế hoạch); diện tích đất có nước 2.700 ha, đạt 83,1% kế hoạch  (trong đó: đủ nước 2.300 ha, nước chân 400 ha); cây trồng vụ Đông đã thu hoạch 100% diện tích. Để sản xuất vụ Xuân 2024 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc các HTXDVNN, Tổ trưởng Tổ Hợp tác nông nghiệp các xã, phường trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân, Hợp tác xã DVNN, Tổ Hợp tác nông nghiệp các xã, phường

- Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy nông Duy Tiên để lấy nước, giữ nước phục vụ cho làm đất gieo cấy vụ Xuân; phấn đấu 100% diện tích gieo cấy được cầy lật đất, lồng ngả và đủ nước trước tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo, tổ chức gieo mạ Xuân muộn theo đúng lịch thời vụ chỉ đạo (thời gian gieo: mạ dày xúc gieo từ 28/01-03/02/2024; mạ khay cấy máy gieo từ 05-15/02/2024; gieo thẳng từ ngày 13-18/02/2024), xử lý 100% hạt giống để phòng bệnh lùn sọc đen và che phủ nylon cho 100% diện tích mạ. Thời vụ gieo cấy phấn đấu kết thúc trong tháng 02/2024.

- Các Hợp tác xã DVNN, Tổ Hợp tác nông nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp có uy tín cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp cho nông dân.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thu gom ốc bươu vàng; tổ chức các tổ, đội diệt chuột trước, trong và sau khi đổ ải để bảo vệ sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Triển khai, đăng ký và thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo nội dung của Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã; mở rộng diện tích áp dụng cơ giới hóa nhất là khâu gieo cấy và chăm sóc lúa (cấy lúa bằng máy, phun thuốc BVTV, phân bón bằng máy bay không người lái...) để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Đối với những vùng bị nhiễm lúa cỏ nhiều, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi phương pháp canh tác như: chuyển từ gieo thẳng sang cấy máy hoặc cấy tay để hạn chế lúa cỏ. Trong ruộng lúa cấy luôn giữ được nước giai đoạn đầu để hạn chế lúa cỏ mọc.

2. Các cơ quan liên quan

- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã

Phối hợp chặt chẽ với các xã, phường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Xuân; chủ động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, bảo vệ cây trồng ngay từ đầu vụ.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai các chương trình, đề án, dự án,… trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại và tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên: Chủ động các phương án lấy nước; phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã DVNN, Tổ Hợp tác nông nghiệp làm tốt công tác đổ ải, ưu tiên nguồn nước để phục vụ cho gieo mạ vụ Xuân, gieo xạ.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã thường xuyên tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các chương trình, đề án, dự án và các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Xuân.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo cho sản xuất vụ Xuân. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Giám đốc HTX DVNN; tổ trưởng Tổ Hợp tác nông nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.


VPCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  UBND thị xã Duy Tiên lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050 (19/03)
  Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong (15/02)
  UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (15/02)
  Lời chúc Tết của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (10/02)
  Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (09/02)
  Thủ tướng chỉ thị tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (07/02)
  Thị xã Duy Tiên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 (07/02)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (05/02)
  Với Đảng, mùa xuân - Phát triển Đất nước Rồng bay (03/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C