Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thị xã đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua các thời kỳ
Cập nhật lúc: 1/27/2024 11:20:00 AM
Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng ngày 27/01/2024, thị xã Duy Tiên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thị xã đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua các thời kỳ

 
Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Lãnh đạo UBND thị xã; Các đồng chí nguyên là: Thường trực Thị ủy, TT HĐND, Ủy viên BTV Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Giám đốc các Công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc thị xã đang nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của thị xã; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan; Trưởng, phó các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, phòng Nội vụ thị xã; Phó các ban HĐND thị xã: Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế.
 
Hình ảnh đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên- Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo những thành tựu nổi bật trong sự chỉ đạo, điều hành của Thị ủy - HĐND - UBND thị xã trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã, Quốc phòng - An ninh của thị xã nhà năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, định hướng thời gian tới.

Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, song với sự chỉ đạo tập trung của Thị uỷ, sự giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân thị xã, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND thị xã, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn thị xã, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục ổn định và phát triển; Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.407 tỷ đồng, đạt kế hoạch, tăng 0,93% so với năm 2022; Giá trị sản xuất CN – TTCN đạt 103.903 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch năm, tăng 16,7% so với năm 2022; Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.162,851 tỷ đồng, tăng 17,8% so với KH năm; Công tác quản lý quy hoạch, lập quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng đô thị hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại được chú trọng; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên được UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Duy Tiên đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt; Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; Cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính có chuyển biến rõ rệt; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,14%, giảm 0,23% so với năm 2022;…
 


Đ/c Ngô Văn Liên- Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã báo cáo những thành tựu nổi bật trong sự chỉ đạo, điều hành của Thị ủy - HĐND - UBND thị xã trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã, Quốc phòng - An ninh của thị xã nhà năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, định hướng thời gian tới

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường nắm tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc, vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cán bộ, biên chế và quản lý biên chế. Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kiện toàn cán bộ quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Với những thành tích đã đạt được, Nhân dân và cán bộ thị xã được Khối thi đua các huyện, thành phố suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã khẳng định: “Để đạt được kết quả trên ngoài nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã còn có sự đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thị xã đã nghỉ hưu qua các thời kỳ luôn động viên tinh thần, chia sẻ, đóng góp những kinh nghiêm quý báu để xây dựng quê hương Duy Tiên ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của thị xã tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, giúp đỡ về mọi mặt, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã nhà xây dựng quê hương Duy Tiên thân yêu ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

 
Đ/c Vũ Kim Quỹ – Nguyên Bí thư Huyện ủy (nay là Thị ủy Duy Tiên) thay mặt các đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn phát biểu tại Hội nghị

Trong không khí đầm ấm, chân tình, cởi mở, đồng chí Vũ Kim Quỹ – Nguyên Bí thư Huyện ủy (nay là Thị ủy Duy Tiên) thay mặt các đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn phát biểu, chia sẻ chung vui với những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng của thị xã năm 2023, đồng thời mong rằng, mỗi cán bộ chủ chốt của thị xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

 
Đ/c Nguyễn Văn Lượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của thị xã qua các thời kỳ, nhấn mạnh một số định hướng quan trong của thị xã thời gian tới, đồng chí Bí thư Thị ủy mong nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp trí tuệ của các đồng chí, những kinh nghiệm quý báu đó sẽ giúp cho các lãnh đạo, cán bộ đương nhiệm phát huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn, để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị xã xây dựng quê hương Duy Tiên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
 


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Hiếu


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  UBND thị xã Duy Tiên lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2050 (19/03)
  Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong (15/02)
  UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (15/02)
  Lời chúc Tết của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (10/02)
  Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/02)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (09/02)
  Thủ tướng chỉ thị tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (07/02)
  Thị xã Duy Tiên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 (07/02)
  Thị xã Duy Tiên tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (05/02)
  Với Đảng, mùa xuân - Phát triển Đất nước Rồng bay (03/02)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C