Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Tín dụng chính sách góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội
Cập nhật lúc: 2/5/2024 3:01:00 PM
“Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay việc giải ngân đã đạt 100% kế hoạch đề ra, nguồn vốn vay được sử dụng đúng quy định, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng theo quy đnh, qua đó phát huy về kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động” – Theo báo cáo đánh giá của Đoàn Đại biểu quốc hội trong chương trình giám sát chuyên đề năm 2024 vừa qua tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


 

Các hộ dân sản xuất kinh doanh, tạo việc làm từ vốn vay Nghị quyết 11

 

Theo đó, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai đầy đủ và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tham mưu nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương đạt được năm sau cao hơn năm trước; tập trung huy động nguồn lực, tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách nói chung và chính sách hỗ trợ lãi suất, các chương tín dụng theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam triển khai 4 chương trình tín dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ, gồm: (1) Cho vay giải quyết việc làm; (2) cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở cho công nhân, xây mới hoặc cải tại, sửa chữa nhà ở; (3) cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; (4) cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Tổng nhu cầu vốn của 4 chương trình tín dụng trong 2 năm 2022-2023 là 590.476 triệu đồng; chi nhánh được NHCSXH Trung ương phân bổ kế hoạch 520.476 triệu đồng, đã triển khai giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch được giao; dư nợ 4 chương trình đến 31/12/2023 là 518.716 triệu đồng với 7.958 khách hàng đang dư nợ.


Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết, từ 4 chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ thông qua hệ thống NHCSXH đã góp phần phục hồi kinh tế xã hội bền vững. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 43.587 lượt hộ nghèo và các đối tượng yếu thế khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền trên 2.180 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động, trong đó có 32 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, tạo sinh kế; gần 3.300 em học sinh sinh viên được vay vốn mua thiết bị và trang trải chi phí học tập; xây dựng gần 30.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 419 căn nhà ở xã hội, trong đó có những công nhân đầu tiên đã được vay vốn để hưởng chính sách về nhà ở xã hội của tỉnh.


Từ hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách, khẳng định Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa giúp người dân tạo sinh kế, phục hồi và phát triển sản xuất, đây là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19.


Để thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết 43 đi vào cuộc sống, Chi nhánh NHCSXH kiến nghị Chính phủ tiếp tục bố trí thêm nguồn lực đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ việc làm, đáp ứng nhu cầu của người lao động; nghiên cứu mở rộng thêm chính sách cho vay sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế đối với hộ có mức sống trung bình; hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thị trấn vay vốn để xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.


Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cùng nguồn vốn trung ương để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần triển khai các Chương trình Mục tiêu Quốc gia đang triển khai trên địa bàn.


Trong khuôn khổ chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 43, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đánh giá cao sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam với kết quả thực hiện Nghị quyết 43 đạt 100% kế hoạch đề ra./.


Tin: Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (13/01)
  Hà Nam triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (08/01)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết số 181 của Chính phủ (10/12)
  Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến (21/11)
  Duy Tiên: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (21/11)
  UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo rà soát, xử lý, thu hồi nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú (01/11)
  Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023 (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Triển khai chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (13/10)
  Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên: Tiếp tục đồng hành cùng Học sinh - Sinh viên, năm học 2023-2024. (11/09)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” (17/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C