Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng   |    Liên đoàn lao động thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023   |    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo   |    Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí   |    Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực   |    Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Thành tựu phát triển KT-XH

Số liệu thống kê
Cập nhật lúc: 8/1/2009 3:49:00 PM
* Dân số và lao động -Diện tích, dân số và mật độ dân số + Diện tích 137,6 km2 + Dân số trung bình 132.680 người + Mật độ dân số: 964 người/km2
-Dân số trung bình: 132.680 người
-Dân số trung bình nam: 64.350 người
-Dân số trung bình nữ: 68.330 người
-Dân số trung bình thành thị: 9.721 người
-Dân số trung bình nông thôn: 122.959 người
 
* Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể
-Số doanh nghiệp đang hoạt động: 119 doanh nghiệp
-Số doanh nghiệp phân theo thành phần kinh tế: 04 khu vực đầu tư nước ngoài
-Vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm của các doanh nghiệp đang hoạt động: 944.843 triệu đồng
-Tổng số giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp đang hoạt động:  941.196 (trong đó: nhà nước: 105.853, ngoài nhà nước: 633.451, khu vực đầu tư nước ngoài: 201,892)  
-Tổng số lao động trong các doanh nghiệp: 6.523 (trong đó: nhà nước: 308, ngoài nhà nước: 4.119, khu vực đầu tư nước ngoài: 2.096)  
-Tổng số lao động nữ trong các doanh nghiệp 3.671 (trong đó: nhà nước: 143, ngoài nhà nước: 1.666, khu vực đầu tư nước ngoài: 1.862)
-Tổng số giám đốc doanh nghiệp là nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động: 13 (trong đó: nhà nước: 0, ngoài nhà nước: 13, khu vực đầu tư nước ngoài: 0)
 
* Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
-Số trang trại: 88 trang trại
-Tổng số trang trại theo ngành hoạt động: 88 (trong đó trang trại trồng cây hàng năm 6, trang trại chăn nuôi 17, trang trại nuôi trồng thuỷ sản 26)
-Diện tích cây lương thực có hạt: 13.712 ha
-Sản lượng cây lương thực có hạt: 80.401 tấn
-Diện tích lúa cả năm: 74.878 tấn
-Diện tích lúa đông xuân: 6.145 nghìn ha
- Năng suất lúa đông xuân: 62,1 tạ/ha
- Sản lượng lúa đông xuân: 38.156 nghìn tấn
- Diện tích ngô: 6.409 ha
- Năng suất lúa mùa: 57,3 tạ/ha
- Sản lượng lúa mùa: 36.722 tấn
- Diện tích ngô: 1.158 ha
- Năng suất ngô: 47,7 tạ/ha
- Sản lượng ngô: 5.523 tấn
- Diện tích khoai lang: 47 ha
- Năng suất khoai lang: 105,3 tạ/ha
- Sản lượng khoai lang: 499 tấn
-Diện tích cây công nghiệp hàng năm: 2.829 ha
-Diện tích lạc: 143 ha
-Sản lượng lạc: 350 tấn
-Diện tích đậu tương:  2.686 ha
-Sản lượng đậu tương: 3.934 tấn
-Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm: 5,5 ha
-Diện tích trồng dừa: 5,5 ha
-Diện tích thu hoạch dừa: 5 ha
-Sản lượng dừa: 16 ha
-Diện tích trồng cây ăn quả: 586 ha
-Diện tích trồng cam: 22,5 ha
-Diện tích thu hoạch cam: 22 ha
-Sản lượng cam: 124 ha
-Số lượng trâu: 439 con
-Số lượng bò: 9.210 con
-Số lượng lợn: 42,4 con
-Số lượng gia cầm: 858,6 con
-Số lượng gà: 350 con
-Số lượng dê: 21 con
-Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng: 28,5 tấn
-Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng: 330,0 tấn
-Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 6.170 tấn
-Diện tích rừng trồng mới tập trung: 1 ha
-Sản lượng gỗ khai thác: 130 m3
-Sản lượng thuỷ sản: 2.584 tấn
-Sản lượng thuỷ sản: 221 tấn
-Số lượng thuỷ sản: 2373,2 tấn
-Số lượng tôm nuôi: 3,7 tấn
-Sản lượng cá nuôi: 2.360 tấn
 
* Công nghiệp và xây dựng
-Giá trị sản xuất công nghiệp: 1994 735,54 tỷ đồng
-Giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 22,90 tỷ đồng
-Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước: 664,29 tỷ đồng
 
 
* Vận tải, bưu chính và viễn thông
-Số thuê bao điện thoại cố định: 13.616 nghìn thuê bao
-Số thuê bao điện thoại cố định bình quân 100 dân: 10,3 thuê bao
 
* Giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao
-Tổng số trường mẫu giáo: 22 trường (trong đó: công lập 01 trường, ngoài công lập 21 trường)
-Tổng số lớp mẫu giáo: 167 lớp (trong đó: công lập 05 lớp, ngoài công lập 162 lớp)
-Tổng số giáo viên mẫu giáo: 275 người (trong đó: công lập 13 người, ngoài công lập 262 người)
-Tổng số học sinh mẫu giáo: 4.694 học sinh (trong đó: công lập 159 người, ngoài công lập 4.535 học sinh)
-Tổng số trường phổ thông: 49 lớp học (trong đó: tiểu học 24 lớp học, trung học cơ sở 21 lớp học, trung học phổ thông 04 lớp học)
-Tổng số lớp học phổ thông: 657 lớp học (trong đó: tiểu học 311 lớp học, trung học cơ sở 236 lớp học, trung học phổ thông 110 lớp học)
-Tổng số phòng học của các trường phổ thông: 789 lớp học (trong đó: tiểu học 360 lớp học, trung học cơ sở 318 lớp học, trung học phổ thông 111 lớp học)
-Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trường tiểu học: 100%
-Tỷ lệ xã, phường, thị trấn: 95,2%
-Tổng số giáo viên phổ thông: 1.143 giáo viên (trong đó: tiểu học 414 giáo viên, trung học cơ sở 529 giáo viên, trung học phổ thông 200 giáo viên)
-Tổng số nữ giáo viên phổ thông: 909 giáo viên (trong đó: tiểu học 384 giáo viên, trung học cơ sở 400 giáo viên, trung học phổ thông 125 giáo viên)
-Tổng số học sinh phổ thông 22.059 học sinh (trong đó: tiểu học 8.560 học sinh, trung học cơ sở 8.467 học sinh, trung học phổ thông 5.023 học sinh)
-Tổng số nữ học sinh phổ thông: 11.146 học sinh (trong đó: tiểu học 4.157 học sinh, trung học cơ sở 4.095 học sinh, trung học phổ thông 2.894 học sinh )  
-Tổng số cơ sở y tế: 25 cơ sở (trong đó: bệnh viện 01 cơ sở, phòng khám khu vực 2 cơ sở, trạm y tế xã, TT 22 cơ sở)
 -Tổng số giường bệnh: 255 giường (trong đó: bệnh viện 100 giường, phòng khám khu vực 20 giường, trạm y tế xã, TT 135 giường)
 -Số cán bộ ngành y (bác sỹ: 36 người, Y sỹ: 65 người, Y tá 68 người, Nữ hộ sinh 20 người)
-Số cán bộ ngành dược (dược sỹ cao cấp 04 người, dược sỹ trung cấp 18, dược tá 13 người)
-Tỷ lệ xã, thị trấn có trạm y tế: 100%
-Tỷ lệ xã, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản 100%
-Tổng số xã, thị trấn hoạt động phát thanh, truyền hình: 21 xã, TT (trong đó: số xã, thị trấn được phủ sóng phát thanh 21 xã, thị trấn, số xã, thị trấn được phủ sóng truyền hình: 21 xã, thị trấn, số xã, thị trấn có trạm truyền thanh: 21 xã, thị trấn)

Theo niên giám thống kê năm 2007
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C