Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Nông nghiệp 1

Hỗ trợ trồng cây phân tán
Download file:  nong nghiep 8.doc
Cập nhật lúc: 1/20/2016 9:19:00 AM
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ban quản lý dự án các huyện, thành phố phối hợp với UBND xã, thôn, các tổ chức có đất trồng cây phân tán xây dựng Kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn vùng dự án
Bước 2: Ban quản lý dự án trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch trồng cây phân tán
Bước 3: Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, BQLDA các huyện, thành phố thông báo cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký trước để chuẩn bị giống.
Bước 4: Tổ chức cá nhân có nhu cầu trồng cây phân tán nộp 01 bản đăng ký trồng cây phân tán cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố. Sau đó Bộ phận này sẽ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Ban quản lý dự án các huyện, thành phố
Bước 5: Sau khi các hộ gia đình, các tổ chức đăng ký nhu cầu cây giống phân tán, BQLDA thông báo công khai kế hoạch phân bổ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chỉ tiêu hàng năm
Bước 6: Sau khi có kế hoạch và tổng hợp nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn, BQLDA các huyện, thành phố cùng với xã, thôn sắp xếp ưu tiên, trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch trồng cây phân tán.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố.
Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
* Đối với công dân:
- Bản đăng ký trồng cây của cá nhân, hộ gia đình, đoàn thể trong đó xác định rõ địa điểm trồng, thời gian trồng, loài cây trồng.
* Đối với BQLDA  các huyện, thành phố:
- Tờ trình
- Kế hoạch trồng cây phân tán
- Bản tổng hợp kết quả đăng ký trồng cây phân tán
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc  
Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức                         
Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: BQLDA các huyện, thành phố 
c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, Các kết quả hỗ trợ
Phí, lệ phí: Không                                                                  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị trồng rừng                      
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 147/2007/QĐ-TTg về chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- Khoản 7, Mục II, Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05 tháng 06 năm 2012 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình (20/01)
  Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) (20/01)
  Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp (20/01)
  Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn) (20/01)
  5. Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (20/01)
  Chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (20/01)
  Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh (20/01)
  Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh (20/01)
  Đăng ký nuôi mới gia cầm từ 500 con đến 3.000 con  (20/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C