Kỳ vọng tạo ra những kỳ tích mới   |    Thẩm quyền và trách nhiệm!   |    Quy định của Ban Bí thư về cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh   |    Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật   |    Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa   |    Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Thành tựu phát triển KT-XH

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện Duy Tiên, nhiệm kỳ 2011-2016
Cập nhật lúc: 4/5/2016 4:56:00 PM
Nhiệm kỳ 2011-2016, được sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh; sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng cao, thu hút đầu tư đạt kết quả vượt bậc, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, ngày càng nâng cao:

  
                                                                         KCN Đồng Văn và Hòa Mạc

Trong nhiệm kỳ, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2011- 2015 đạt trên 15,7%/năm, năm 2015 đạt trên 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: năm 2015 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng: 58,75%, dịch vụ: 33,60%, nông, lâm nghiệp giảm còn 7,65%. GDP bình quân đầu người ngày càng tăng cao, năm 2015 đạt 46,38 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đặt ra của Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. GDP bình quân đầu người ngày càng tăng cao, năm 2015 đạt 46,38 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đặt ra của Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 1994) 5 năm (2011-2015) bình quân đạt trên 5.298 tỷ đồng, năm 2015 tăng gấp 2,45 lần so với năm 2010, bình quân giai đoạn 2011- 2015 tăng 26,1%/năm; Tích cực giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư. Tính đến nay, đã thu hút được trên 580 dự án đầu tư (trong đó có 97 dự án FDI); Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao; Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2015 ước đạt 683,93 triệu USD; Tổng thu 5 năm (2011-2015) đạt 784,313 tỷ đồng, gấp 1,67 lần so với giai đoạn 2005 – 2010; Sản xuất trong các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 9 làng nghề được công nhận.

  
                                              Hình ảnh về trống Đọi Tam và lụa Nha Xá


Nông nghiệp phát triển khá toàn diện với nhiều mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nông dân được cải thiện. Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các đề án: chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, trồng nấm, cây vụ đông, cánh đồng mẫu lớn, dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, mô hình liên kết cung ứng tín dụng và thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò sữa, mô hình sản xuất rau hữu cơ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1286 con bò sữa, tăng hơn 1000 con so với năm 2010, với sản lượng sữa bình quân 2962 tấn/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá SS1994) 5 năm (2011-2015) đạt trên 1890 tỷ đồng, tăng bình quân 1,9% năm. Tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản trong nội bộ ngành tăng từ 43,4% năm 2011 lên 56,9% năm 2015.

  
                                                              Mô hình lúa cấy máy và chăn nuôi bò sữa

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam đến năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo không khí phấn khởi và sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hạ tầng nông thôn được tích cực triển khai xây dựng, bộ mặt nông thôn khang trang, đổi mới. Đến hết năm 2015 đã có 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.

  
                                                                               Nông thôn mới ở Duy Tiên

Quản lý tài nguyên, môi trường có chuyển biến tích cực, tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Triển khai thực hiện Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, xây dựng kế hoạch sử dụng đất và quản lý theo quy hoạch. quản lý và bảo vệ môi trường, tập trung xử lý nước thải, rác thải. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 91%, vượt chỉ tiêu đề ra là 9%. Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân phấn đấu xây dựng Duy Tiên trở thành đô thị trước năm 2020, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phía Bắc tỉnh Hà Nam.

  
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực văn hoá, giáo dục với nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa thông tin, phát thanh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong huyện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở được đẩy mạnh với 97,8% thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng, 100% xã, thị trấn và thôn, làng đã quy hoạch đất dành cho sân tập thể dục thể thao. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố và nâng cao: từ năm 2011 - 2015, ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà có 4 năm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Cơ sở vật chất ngành giáo dục được tăng cường, xây dựng được 50/56 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,28%; có 12/18 xã, thị trấn cả 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, chất lượng ngày càng tăng, 100% giáo viên đạt chuẩn.

  
                                             Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố và nâng cao

Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Nhiệm kỳ 2011-2016, đã đào tạo nghề cho trên 7.500 người; giải quyết việc làm mới cho 14.080 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn dưới 2,61%, bình quân giảm 1,3%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và khám chữa bệnh miễn phí; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 72,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,8%, vượt chỉ tiêu; giảm tỷ lệ sinh còn 0,19‰.

  
Các mô hình dạy nghề giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được huyện Duy Tiên thực hiện có hiệu quả

Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai đi vào chiều sâu, mở rộng đối tượng, hiệu quả, nhận thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đều hoàn thành chỉ tiêu, đúng luật; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện tốt; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh với nhiều mô hình mới, thiết thực. Hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông hàng năm giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nề nếp, thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp xảy ra trên địa bàn.

  
                         Hoạt động Quốc phòng - Quân sự và An ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo và nghiêm túc

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính), kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý./.


Mô hình một cửa ở Duy Tiên

Hoàng Hồng (Tổng hợp)

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C