Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Trong nước

Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật lúc: 12/7/2016 11:19:00 AM
Sáng ngày 06/12/2016, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc.

 Về dự có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Vụ Công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

 
Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ,đổi mới trong hoạt động giám sát, thảo luận chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

 
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 24.730,8 tỷ đồng, tăng 11,62% so với năm 2015; GDP bình quân đầu người ước đạt 48,3 triệu đồng, tăng 13,9% so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 7.551,6 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 48.930,5 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2015; giải quyết việc làm mới cho khoảng 16.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,51% giảm 1,3% so với năm 2015.Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Năm 2017, tỉnh tiếp tục thực hiện đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo; tập trung triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển, đặc biệt là đối với các dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; thực hiện các cơ chế đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng hoàn thiện và nhân rộng các đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gắn với công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý thu, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND tỉnh. Trong năm 2016, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp gồm 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp đầu nhiệm kỳ. 06 tháng cuối năm 2016, các ban của HĐND tỉnh tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, pháp chế và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Năm 2017, HĐND dự kiến tổ chức 02 kỳ họp thường lệ, ban hành 15 nghị quyết. Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp theo luật định, kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp chuyên đề xem xét ban hành các nghị quyết nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng tại kỳ họp: Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thủy thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến báo cáo tổng kết giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII; thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Lãnh đạo Sở Tài chính, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017; công tác an ninh trật tự năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề khó mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; bàn các giải pháp thực hiện tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII nhất định sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

Buổi chiều, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./

Nguồn: Hanam.gov.vn

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ (23/05)
   Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 4/2018 (23/05)
  Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 (23/05)
   Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ (23/05)
  Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương (23/05)
   Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương bảy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (12/05)
   Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ bảy – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (07/05)
   Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (07/05)
  Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (07/05)
  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 (01/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do Sở thông tin và truyền thông cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226.3830.013 - Fax: 0226.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C