Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
TỔ CHỨC, BỘ MÁY
Huyện ủy
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
An ninh - Quốc phòng

Phòng Tư pháp huyện Duy Tiên: Chủ động trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp ở địa phương
Cập nhật lúc: 1/25/2017 9:44:00 AM
Phòng Tư pháp huyện Duy Tiên có 04 biên chế (02 lãnh đạo và 02 chuyên viên); đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch 18/18 xã, thị trấn cơ bản đã được kiện toàn, ổn định (18 công chức có trình độ trung cấp Luật trở lên, trong đó có 11 người có trình độ Đại học; 9/18 người có thời gian công tác tư pháp từ 5 năm trở lên). Hiện nay, cơ sở vật chất trang bị cho Phòng Tư pháp và Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn tuy còn hạn chế nhưng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, đặc biệt là trong giai đoạn ngành đang tích cực triển khai ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nét nổi bật của Phòng Tư pháp huyện trong năm 2016 là căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và trên cơ sở định hướng của ngành, đã luôn chủ động tham mưu UBND huyện triển khai đầy đủ, toàn diện và thực hiện nhiều giải pháp mới, sáng tạo trên các lĩnh vực ngành; cụ thể đã tham mưu UBND huyện ban hành 46 văn bản chỉ đạo thực hiện, trong đó có 08 kế hoạch trọng tâm của ngành với các nội dung chi tiết, cụ thể ngay từ đầu năm, lấy thực tiễn giải quyết công việc từ cơ sở để xác định thực trạng những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện, để đạt được kết quả tốt nhất. 

Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nhiệm vụ công tác tư pháp, tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời đối với cán bộ tư pháp cơ sở. Ngoài ra, việc đổi mới phương pháp làm việc và tiếp cận sâu sát với chính quyền địa phương, với cán bộ cơ sở cũng là một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tư pháp huyện trong thời gian vừa qua, để việc chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ không còn là hình thức, mà thực sự là thực hiện, giải quyết công việc một cách cụ thể, chính xác.


Luôn quan tâm đến việc cải tiến phương pháp làm việc một cách khoa học để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh và tăng cường với các nội dung phong phú, thiết thực với đời sống nhân dân, phù hợp với các văn bản pháp luật mới được ban hành ( nổi bật là việc tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp); công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản đạt chất lượng tốt (thẩm định 10 dự thảo văn bản QPPL, tự kiểm tra rà soát 9.156 văn bản hành chính do UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành); công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được triển khai đồng bộ, đưa các quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 thực sự đi vào đời sống (18/18 xã, thị trấn đã ứng dụng thành công phần mềm khai sinh điện tử ngày từ thời gian đầu triển khai); công tác kiểm soát TTHC năm qua đã dần đi vào nền nếp, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ (niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ của huyện và cấp xã, Ban hành Quyết định giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ của huyện); công tác chứng thực, hòa giải, trợ giúp pháp lý…được duy trì và phát huy hiệu quả hơn trước. Do đó, Phòng Tư pháp đã giúp UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với những lĩnh vực, nhiệm vụ mới như kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, giải quyết các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài ...


Sự chuyển biến tích cực cùng với những đóng góp của cán bộ, công chức  tư pháp huyện, xã, thị trấn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, đồng thời đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân. Với phương châm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động công tác tư pháp, phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, sáng tạo, của tập thể, cá nhân, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức ngành tư pháp, công tác tư pháp huyện Duy Tiên sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đưa huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017./.


Nguồn tin: Bản tin Tư pháp

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018 (11/01)
  Huyện ủy Duy Tiên tổng kết công tác nội chính năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (09/01)
   Học viện Kỹ thuật quân sự trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Triệu Thị Mỵ - Thôn Chằm, xã Châu Giang (là vợ liệt sỹ Phạm Thanh Thủy) (03/01)
  Công an huyện Duy Tiên bắt 01 đối tượng truy nã (29/12)
  Huyện Duy Tiên: Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  (18/12)
  Công an huyện Duy Tiên triệt phá ổ nhóm tội phạm trộm cắp và tiêu thụ tài sản  (16/12)
   Ban CHQS huyện tổng kết nhiệm vụ QS- QPĐP năm 2017 (05/12)
  Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 (05/12)
   Ban CHQS huyện phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”  (15/11)
  Duy Tiên tiếp tục ngày diễn tập thứ 2 và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 (26/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   TỔ CHỨC, BỘ MÁY   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C