Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
TỔ CHỨC, BỘ MÁY
Huyện ủy
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Hiệu quả từ công tác dân vận của chính quyền ở huyện Duy Tiên
Cập nhật lúc: 2/12/2017 3:33:00 PM
Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nuớc, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Đại hội Đảng bộ huyện Duy Tiên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã tạo nhiều chuyển biến mới trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp trong huyện cùng tham gia thực hiện công tác dân vận.

Hoạt động dân vận là của nhiều tổ chức nhưng trong đó hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức là trực tiếp nhất, hiệu quả nhất. Xác định được điều đó, cấp ủy, chính quyền đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận của chính quyền. Song song với đó, các cơ quan, ban, ngành đã triển khai và xây dựng thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong năm 2016, các cơ quan, ban, ngành của huyện đã đăng ký thực hiện điểm 36 mô hình “Dân vận khéo”, các mô hình “Dân vận khéo” đều xây dựng kế hoạch, tiêu chí cụ thể. Một số mô hình bước đầu đã có tác động tích cực, động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu trong công tác, góp phần thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tiêu biểu là các mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp phát huy hiệu quả và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tính đến hết ngày 31/12/2016, toàn huyện có 105 hộ chăn nuôi bò sữa, với tổng số 1.443 con bò sữa (trong đó có 616 con đang cho sữa với sản lượng sữa trung bình 11.396 kg/ngày); triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng khu chăn nuôi thủy sản tập trung với quy mô trên 33,3ha tại xã Mộc Bắc; Tổ chức thực hiện 03 mô hình cơ giới hóa gieo cấy lúa (tại 03 xã: Yên Bắc, Chấu giang, Mộc Nam), nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu tại 05 xã: Đọi Sơn, Mộc Bắc, Yên Bắc, Châu Giang, Châu Sơn. Nhân rộng mô hình rau hữu cơ tại xã Trác Văn với quy mô 3 ha.

Công tác chỉ đạo và giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân cũng được chính quyền các cấp quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. UBND huyện đã tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình giải quyết đơn thư ngay khi phát sinh, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, nhất là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác giải phóng mặt bằng ... Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và sắp xếp thời gian tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên. Từ đó tạo sự đồng thuận giữa nhân dân với các cấp chính quyền. Năm 2016 đã tiếp 470 lượt công dân với tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, thỉnh cầu: 81 vụ việc; toàn huyện có 139 tổ hòa giải, với trên 850 tổ viên tổ hòa giải, mỗi tổ hòa giải có từ 5-7 hòa giải viên. Kết quả tổ chức hoà giải các mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân ngày càng cao với khoảng 85% mâu thuẫn được hoà giải thành, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.  

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các chương trình hành động, các đề án, kế hoạch công tác phù hợp; tăng cường công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, về thực hiện chính sách xã hội… Ngay từ đầu năm các cơ quan, ban, ngành và địa phương đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình, nhiệm  vụ chính trị của ngành, địa phương; tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp dân, họp cơ quan, đơn vị, xây dựng và thực hiện công khai minh bạch nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân bằng nhiều hình thức như thông qua phương tiện thông tin đại chúng, niên yết tại trụ sở, nơi công cộng, cụm dân cư giúp cho người dân hiểu rõ và thực hiện tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở đã thực  hiện có hiệu quả tủ sách pháp luật, trang bị nhiều bản sách các loại để phục vụ cán bộ, công chức và nhân dân cùng nghiên cứu; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức các phong trao thi đua Dân vận khéo trong xây dựng phong cách, lề lối, thái độ phục vụ nhân dân, mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông” đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ, được các huyện bạn thăm quan, học tập mô hình. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, của các tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết các công việc hành chính, các thủ tục được hướng dẫn cụ thể, đơn giản, rút ngắn thời gian, có giấy hẹn trả kết quả giải quyết, giảm việc đi lại nhiều lần cho nhân dân.

Trong thời gian tới chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. Lãnh đạo của cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự tận tâm vì nhân dân phục vụ, quan tâm xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo quy định của Nhà nước; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân, MTTQ, các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện quyền kiểm tra giám sát theo luật định. Các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực để tiếp dân, tạo sự gần gũi để dân tiếp xúc, đối thoại, trình bày nguyện vọng, khiếu kiện về quyền lợi chính đáng của dân; những ý kiến của dân phải được tập thể lãnh đạo, người có trách nhiệm nghiên cứu trả lời cho dân hiểu rõ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, trong đó tập trung cải cách thể chế với 3 nội dung: ban hành các văn bản QPPL; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa. Tiếp tục đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Những kết quả trên mọi mặt của công tác dân vận chính quyền năm qua đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy. Các mối quan hệ trong đời sống sinh hoạt khu dân cư ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niêm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm. Với những nỗ lực và quyết tâm thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp, tin tưởng công tác dân vận của chính quyền huyện Duy Tiên tiếp tục có bước tiến mới và vững chắc toàn diện./.

Bài viết: Thu Hoài

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Chi bộ phố Thịnh Hòa, thị trấn Hòa Mạc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 (15/01)
  Đảng bộ xã Châu Giang tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (12/01)
  Duy Tiên: 16 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 (11/01)
   Chi bộ xóm Thái Hòa, thị trấn Hòa Mạc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 (08/01)
   Đại hội Chi bộ thôn Du My, xã Châu Giang nhiệm kỳ 2018-2020 (06/01)
   Duy Tiên giao ban công tác Quý I năm 2018 (05/01)
   Trác Văn: 13 ông bà được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2018-2023 (05/01)
  Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng (03/01)
  Chi bộ thôn Dỹ Phố, xã Mộc Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2018-2020 (02/01)
  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2018 (01/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   TỔ CHỨC, BỘ MÁY   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C