Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra vi phạm về đa canh trên địa bàn
Cập nhật lúc: 4/8/2017 2:20:00 PM
Đây là phát biểu của đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 87,90/KH-UBND; Bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới được tổ chức vào sáng ngày 07/4/2017


Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Vượng, Chủ tịch UBND huyện Phạm Hồng Thanh và Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Liên chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 8/12/2016 của UBND huyện, toàn huyện có 3.089 trường hợp vi phạm theo kết quả của đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh; 897 hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã in chưa trao cho người sử dụng hoặc chưa in; 258/263 trường hợp còn tồn xót, vướng mắc chưa xây dựng được phương án xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để triển khai Kế hoạch số 87 đạt hiệu quả, cùng với việc ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo (BCĐ), tổ công tác của huyện, UBND huyện cũng chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ địa chính cấp xã. Đến nay 18/18 xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập BCĐ, Tổ công tác giúp việc và Hội đồng đăng ký đất đai, Giấy chứng nhận (GCN) cấp xã. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện rà soát các tồn tại, vi phạm và xử lý, cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ còn tồn tại, vướng mắc, tính đến thời điểm này còn 06 xã, thị trấn chưa thực hiện rà soát; 12 xã, thị trấn đang thực hiện; các xã, thị trấn tập trung thực hiện xong trước ngày 30/4/2017 để tổ công tác của huyện thực hiện kết quả rà soát của cấp xã bắt đầu từ 01/5/2017Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Liên báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 87; 90 và kết quả thực hiện đề án tích tụ, tập trung ruộng đất của huyện và Chương trình liên kết sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh liên kết với tập đoàn Vingroup

Sau khi có chủ trương tạm dừng chuyển đổi đất trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa canh theo Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các thành viên của BCĐ, Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các xã tiến hành thực hiện rà soát, xử lý các vi phạm về chuyển đổi ruộng trũng sang sản xuất đa canh. Đến thời điểm này, 16/16 xã đã rà soát xong, toàn huyện có 834 hộ sản xuất đa canh với tổng diện tích 6438.707m2, có 366 hộ sản xuất đa canh có dự án được phê duyệt (363/366 hộ vi phạm cơ cấu sản xuất so với dự án được phê duyệt ban đầu; 16 hộ vi phạm về xây dựng các công trình trái phép trên đất sản xuất đa canh), các xã đã tiến hành lập biên bản kiểm tra đất đai; 01 hộ sản xuất kinh doanh không hiệu quả đã thực hiện xong việc thu hồi đất; 353 hộ, diện tích 1.894.346m2 sản xuất đa canh không có dự án được duyệt trước Chỉ thị số 01 (trong đó có 61 hộ nằm trong vùng quy hoạch; 292 hộ nằm ngoài vùng quy hoạch) các xã đã lập biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính; 115 hộ, diện tích 809.976m2 sản xuất đa canh sau 05/9/2012 các xã đã lập biên bản kiểm tra....

Năm 2017, huyện nhà đã thực hiện 03 mô hình tích tụ ruộng đất theo Đề án của huyện (02 mô hình sản xuất lúa hàng hóa và 01 mô hình sản xuất lúa vụ xuân kết hợp với nuôi thả cá); 15 xã đăng ký sản xuất nông nghiệp sạch, đã lựa chọn các vùng để thực hiện tích tụ sản xuất nông sản sạch với diện tích 243,2ha. Nhìn chung các xã đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động và nghiêm túc thực hiện.


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – TUV – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đ/c Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị 


Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo đồng chí Nguyễn Đức Vượng – TUV – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần kiện toàn BCĐ của Huyện ủy, mời BTV Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn tham gia BCĐ để theo dõi, đôn đốc các xã thực hiện các Kết luận; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; Đối với thực hiện Kết luận số 48, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tiến hành lập biên bản, yêu cầu ký cam kết đối với các trường hợp thay đổi cơ cấu sử dụng đất xong trước 10/4; đối với các trường hợp tự ý chuyển đổi trước khi có Chỉ thị số 01 nằm trong vùng quy hoạch tiến hành lập biên bản và hướng dẫn lập dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho tiếp tục sản xuất đa canh trước 15/4; các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép, các hộ tự ý chuyển đổi trước chỉ thị nằm ngoài vùng quy hoạch và các trường hợp tự ý chuyển đổi sau Chỉ thị 01 (xong trước 10/4) và yêu cầu các hộ tự giải tỏa, nếu không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế xong trước 25/4; các xã, thị trấn cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra vi phạm về đa canh trên địa bàn. Các phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn cụ thể cho các xã, đặc biệt là cán bộ làm công tác chuyên môn; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập hợp và báo cáo kết quả, tiến độ thường xuyên. Đối với Kết luận số 47, tổ công tác cần xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các xã, thị trấn, đánh giá việc thực hiện của các xã, thị trấn, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn; hướng dẫn các xã để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các cơ quan, ban, ngành của huyện: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, giúp các xã, thị trấn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các xã, thị trấn thực hiện rà soát các tồn tại, vi phạm và xử lý, cấp GCN QSD đất cho các hộ còn tồn tại, vướng mắc xong trước 30/4/2017; Tổ công tác của huyện xây dựng kế hoạch thực hiện kiển tra các xã, thị trấn từ 01/5/2017; Thời gian trình UBND huyện phê duyệt từ 01/6/2017. Đối với mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông sản sạch liên kết với tập đoàn Vingroup; các xã đã đăng ký cần tiếp tục tập trung chỉ đạo; Các xã trong vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp của huyện (ven sông Hồng và sông Châu Giang) Xây dựng Kế hoạch tích tụ ruộng đất của xã và báo cáo UBND huyện trước 30/5/2017 (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT); Các xã cụm đường 1 tiếp tục rà soát để quy hoạch các vùng thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất nông sản sạch (Lưu ý tránh các vùng đã trong quy hoạch phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị). Trên cơ sở các vùng đã được các đơn vị đăng ký, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các xã để rà soát lại vùng quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông sản sạch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; tránh việc tổ chức thực hiện trùng với khu quy hoạch các dự án đã được phê duyệt…./


Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hội Người mù huyện Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (21/06)
   Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 (20/06)
  Mộc Nam: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (17/06)
   Đại biểu HĐND huyện Duy Tiên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp (13/06)
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 (06/06)
  Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (05/06)
   Đảng bộ thị trấn Hòa Mạc: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (04/06)
   BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. (01/06)
   Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Châu Giang (30/05)
   Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện (28/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do Sở thông tin và truyền thông cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226.3830.013 - Fax: 0226.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C