Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Vinhomes ocean park
Ra mắt dòng căn hộ cao cấp Vinhomes Ruby tại dự án Vinhomes Gia Lâm
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện
Cập nhật lúc: 5/28/2018 5:47:00 PM
Sáng ngày 28/5/2018, huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Toàn cảnh Hội nghị

Duy Tiên hiện có 132 thôn, xóm và 07 tổ dân phố. Trong số 132 thôn xóm có 36 thôn, xóm có dưới 200 hộ gia đình; 60 thôn, xóm có từ 200 hộ đến duối 400 hộ gia đình; 36 thôn, xóm có trên 400 hộ gia đình; trong tổng số 07 tổ dân phố có 05 tổ dân phố có dưới 250 hộ gia đình; 01 tổ dân phố có từ 250 đến dưới 500 hộ gia đình; 01 tổ dân phố có trên 500 hộ gia đình.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam; Kết luận số 83-KL/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tại Hội nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo các Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 20/3/2018 của Huyện ủy Duy Tiên; UBND huyện đã ban hành các văn bản liên quan, chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập; tổng hợp phương án sáp nhập 41 thôn, xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chí về hộ gia đình của 15 xã, thị trấn. Chỉ đạo phòng Nội vụ ban hành Văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu phục vụ xây dựng Đề án sáp nhập; hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của nhân dân, trình HĐND xã, thị trấn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Tới thời điểm này, 15/15 xã, thị trấn đã xây dựng xong dự thảo Đề án sáp nhập 41 thôn, xóm, tổ dân phố không đủ 50% điều kiện về quy mô hộ gia đình. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập vẫn còn 12 thôn, xóm, phố chưa đạt điều kiện về quy mô hộ gia đình theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/4/2018 của UBND huyện về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng thì UBND các xã, thị trấn cần hoàn thiện hồ sơ về sắp xếp, sáp nhập gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước 10/6/2018 để thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định.Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu là Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng; Tổ trưởng, tổ phó Tổ Công tác giúp việc BCĐ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có thôn, xóm, tổ dân phố sáp nhập đã tập trung thảo luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện việc sáp nhập tại địa phương. Các khó khăn các đại biểu nêu ra như địa hình dân cư chia cắt; Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính sau khi sáp nhập; Vấn đề sử dụng thiết chế cơ sở vật chất của thôn, xóm sau sáp nhập; Tâm lý của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa thông suốt, ngại thay đổi; Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự gặp khó, bởi đa số cán bộ thôn đã tham gia công tác nhiều năm.Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Xác định việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố là nội dung quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần nghiên cứu kĩ các văn bản hướng dẫn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên cơ sở kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện, các xã cần hoàn thiện việc xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố cho từng đơn vị cụ thể; lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện gia đình, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết nghị; chuẩn bị công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập. Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng chí cũng giao tổ công tác của Huyện ủy và các đồng chí thường vụ phụ trách cần đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng theo Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 20/3/2018 của Huyện ủy đã đề ra./.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX của Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên (24/06)
  Kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX tiếp tục phiên làm việc buổi chiều và bế mạc kỳ họp (24/06)
  Khai mạc Kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06)
  Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên tại Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX (24/06)
   Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Tiên lần thứ 28 (21/06)
  Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Tiên, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công Kỳ họp giữa năm 2019  (20/06)
  Kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân xã Bạch Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp  (20/06)
  Kỳ họp thứ Tám - HĐND thị trấn Hòa Mạc khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (19/06)
   Hội đồng nhân dân xã Hoàng Đông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Tám (19/06)
   Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri xã Duy Hải sau Kỳ họp thứ Bảy  (18/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến của cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C