HN trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu QH   |    Thị ủy Duy Tiên: Giao ban Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường   |    Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà tết tại Thị xã Duy Tiên   |    Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh làm việc tại thị xã Duy Tiên   |    Giao lưu bóng bàn giữa huấn luyện viên, vận động viên bóng bàn đội tuyển Quốc gia và Câu lạc bộ bóng bàn thị xã Duy Tiên.   |    Thị xã Duy Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2021   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Duy Tiên: Phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018.
Cập nhật lúc: 6/12/2018 10:01:00 AM
Ngày 31/5/2018, Huyện ủy Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 80-KH/HU Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.

 

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018; Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên xây dựng kế hoạch hưởng ứng như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, cộng tác viên và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương của Tỉnh ủy, Huyện ủy ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2- Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí và các Ban xây dựng Đảng có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiểu quả tổ chức Giải búa liềm vàng để phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 có chất lượng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những  khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

II- NỘI DUNG

1- Phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018.

- Ban Thường vụ Huyện ủy phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

- Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, phòng chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ thông tin – Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

2- Đối tượng tham dự giải

- Về tác giả: Là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in; phát thanh; truyền hình; báo điện tử; ảnh báo chí.

Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian xét giải đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương.

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức tốt việc phát động, động viên được nhiều cán bộ, đảng viên, phát thanh viên, cộng tác viên và nhân dân tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

3- Thể lệ giải: Thực hiện theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. (Kế hoạch số 131-KH/BTCTW được đăng tải tại địa chỉ Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn). 

III- BAN CHỈ ĐẠO, TỔ GIÚP VIỆC

1- Thành viên Ban Chỉ đạo:

1.1- Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

1.2- Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

1.3- Các thành viên Ban Chỉ đạo: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Phòng Văn hóa Thông tin và Truyền thông huyện; Đài truyền thanh huyện (Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 1277  QĐ/HU, ngày 5/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

1.4- Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo là Ban Tổ chức Huyện ủy.

2- Thành viên Tổ giúp việc:

Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm Tổ trưởng; đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Tổ phó;

Thành viên Tổ giúp việc: Các đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Phó chánh Văn phòng Huyện ủy; Phó trưởng Đài truyền thanh; cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy; cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ phụ trách cổng thông tin điện tử huyện (Thành viên Tổ giúp việc thực hiện theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 5/6/2018 của Ban Chỉ đạo).

IV- SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG CỦA HUYỆN

1- Số lượng giải thưởng những tác phẩm đạt giải:

 + 01 giải nhất

 + 02 giải nhì

 + 03 giải ba

 + 05 giải khuyến khích.

2- Giá trị giải thưởng

 + Giải nhất               : 1.000.000đ

 + Giải nhì                 :    800.000đ

 + Giải ba                  :    500.000đ

 + Giải khuyến khích:    300.000đ.

3- Hình thức khen thưởng

Đối với những tác giả, tác phẩm đoạt giải vòng sơ khảo tại cấp huyện: Tặng tiền thưởng và giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên.

          V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tổ chức Huyện ủy: Tham mưu xây dựng Kế hoạch và đôn đốc việc tổ chức triển khai hưởng ứng Giải báo chí “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cơ quan liên quan tổng hợp số lượng các tác phẩm dự thi gửi tỉnh và báo cáo Ban chỉ đạo và là cơ quan thường trực Giải.

2- Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền về Giải; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tổng hợp kết quả triển khai trên đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử của huyện. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo và phụ trách tổ giúp việc chấm sơ khảo các bài thi dự giải.

3- Cổng thông tin điện tử của huyện: Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Giải và các tác phẩm tham dự giải trên cổng thông tin điện tử của huyện; tư liệu phục vụ Cuộc thi; tuyên truyền về Cuộc thi để các tầng lớp nhân dân biết, tích cực hưởng ứng.

4- Đài truyền thanh huyện: Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải của đơn vị mình; phát động cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan tham gia dự thi đảm bảo số lượng, chất lượng; phấn đấu có bài đạt giải năm 2018; xây dựng chuyên trang, chuyên mục đăng tải kế hoạch, điều lệ giải và các bài dự thi; chỉ đạo Đài phát thanh các xã, thị trấn tuyên truyền hưởng ứng Giải.

- Tiếp nhận, thẩm định và lựa chọn các bài dự thi đủ điều kiện, tiêu chuẩn (thuộc thể loại phát thanh, truyền hình) gửi về Ban chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên).

5- Phòng Văn hóa thông tin: Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền thể lệ Giải; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Giải để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia.

          6- Đảng ủy các xã, thị trấn và các chi, đảng bộ trực thuộc: Bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động hưởng ứng, tuyên truyền sâu rộng về Giải báo chí để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

- Tiếp nhận, thẩm định và lựa chọn các bài dự thi đủ điều kiện tiêu chuẩn gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Huyện ủy). Bài tham dự giải có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đối với báo viết, báo điện tử gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy, đối với Báo hình và phát thanh gửi về Đài truyền thanh huyện.

- Thời gian tác phẩm dự giải: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2017 đến 01/10/2018. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 03/10/2018 (theo dấu bưu điện).

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng; các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng các yêu cầu, nội dung đề ra, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo qua Ban Tổ chức Huyện ủy./.

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Duy Minh (19/09)
  Phát động Cuộc thi ''Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' (14/09)
  Mộc Bắc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (08/09)
  Tổ chức cuộc thi ‘Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ’ (13/04)
  Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới (19/08)
   Ra mắt sách ảnh ''''50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'''''''' (13/08)
   Duy Tiên cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong giải quyết nhiệm vụ trọng tâm (18/06)
  Đảng ủy TT Hòa Mạc: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31/05)
   Học và làm theo Bác ở thôn Dĩ Phố (18/04)
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ở hội phụ nữ xã Mộc Bắc  (25/03)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C