Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên: Học tập Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc: 8/14/2018 2:40:00 PM
Sáng ngày 14/8/2018, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.


Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các ban của HĐND huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Nghị quyết này, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển công nghiệp hiện đại.

 
Đ/c Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Theo đó,

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, huyện nhà xác định xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ để thực hiện các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Huyện xác định: Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, thành tích, sáng kiến, sáng tạo, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách tiền lương theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Huyện chỉ ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, phấn đấu đến năm 2030: đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

 
Đ/c Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NĐ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) 

Tiếp đó, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NĐ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo chương trình hành động này, Huyện ủy chỉ rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện; phấn đấu đến năm 2030, Duy Tiên là đô thị loại III, động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh Hà Nam.

 
Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để các nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các xã, thị trấn, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ các nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Huyện ủy, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả./.

 

Tin&ảnh: Hoàng Hồng - Quang Huy

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Lãnh đạo huyện Duy Tiên thăm, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu năm mới tại các xã, thị trấn (15/02)
   Bà con nông dân xã Châu giang huyện Duy Tiên cấy được trên 800 mẫu lúa xuân (13/02)
   Duy Tiên triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (12/02)
   Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên thăm và chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp đầu năm mới 2019 (12/02)
  Bà con nông dân Duy Tiên cấy được được gần 500 ha lúa xuân (11/02)
  Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm Kỷ Hợi 2019 (10/02)
  Lãnh đạo huyện Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, các địa phương  (03/02)
  Lãnh đạo huyện Duy Tiên thăm chúc tết và kiểm tra các điều kiện chuẩn bị đón tết tại các thôn, xóm  (02/02)
  Lãnh đạo huyện Duy Tiên dâng hương tại nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của huyện Duy Tiên (02/02)
  Công ty Cổ phần Tân cảng chi nhánh Đồng Văn, Hà Nam trao quà tết cho hộ nghèo (31/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới   Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do Sở thông tin và truyền thông cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226.3830.013 - Fax: 0226.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C