Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Vinhomes ocean park
Ra mắt dòng căn hộ cao cấp Vinhomes Ruby tại dự án Vinhomes Gia Lâm
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Duy Tiên tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm - BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Cập nhật lúc: 9/7/2018 11:58:00 PM
Chiều ngày 07/9/2018, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Năm - Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt, triển khai Kết luận số 18 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.


Các đại biểu dự hội nghị
  

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14- NQ/TW, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH TW Đảng khóa X; cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tổ chức 166 cuộc kiểm tra đối với 747 tổ chức đảng (TCĐ) và 72 đảng viên (ĐV); 108 cuộc giám sát đối với 359 TCĐ, 267 ĐV. Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện và cơ sở đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 TCĐ, 25 ĐV; 112 cuộc kiểm tra đối với 416 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 74 cuộc kiểm tra đối với 192 TCĐ về thi hành kỷ luật trong Đảng; 67 cuộc giám sát chuyên đề đối với 203 TCĐ, 465 ĐV… Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ rõ ưu điểm của các TCĐ để phát huy, chỉ ra hạn chế khuyết điểm để đề ra giải pháp kịp thời khắc phục, sửa chữa thiếu sót khuyết điểm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở. Việc giải quyết đơn tố cáo đối với ĐV và TCĐ được cấp ủy và UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng, 10 năm qua, đã giải quyết 18 đơn tố cáo 32 ĐV, 6 TCĐ góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của UBKT các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; duy trì chế độ sơ kết, tổng kết và giao ban định kỳ từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, Huyện ủy Duy Tiên đã tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 18 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới
 


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy Đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình hiện nay; Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, căn cứ quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả; Đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tránh trùng lặp, nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. UBKT từ huyện đến cơ sở chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu và thực hiện toàn diện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cấp ủy các cấp cần chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng giám sát thường xuyên; tập trung hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng năm 2018; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018), trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức cuộc thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi” nhằm nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm tra tại cơ sở.

Cùng với đó, Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Huyện ủy cần Quán triệt triển khai nghiêm túc Kết luận số 18 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn số 20 của BTV Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ xong trước 15/9 theo Kế hoạch của Huyện ủy; chỉ đạo từng chi bộ rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại hạn chế để nâng cao cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển đảng viên mới…./.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Xã Mộc Bắc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (19/07)
  Duy Tiên: Sơ kết Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (15/07)
   Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp (12/07)
  Ban Dân vận Huyện ủy Duy Tiên: Sơ kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm (11/07)
  Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII (10/07)
  Huyện ủy Duy Tiên sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (08/07)
  Đảng ủy TT Hòa Mạc: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  (04/07)
  Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Văn Phòng Huyện ủy (27/06)
  Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX của Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên (24/06)
  Kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX tiếp tục phiên làm việc buổi chiều và bế mạc kỳ họp (24/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C