Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Vinhomes ocean park
Ra mắt dòng căn hộ cao cấp Vinhomes Ruby tại dự án Vinhomes Gia Lâm
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Duy Tiên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Cập nhật lúc: 4/10/2019 8:37:00 PM
Chiều ngày 10/4/2019, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” và một số các văn bản của Trung ương (thông qua hội nghị trực tuyến).


Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện


Tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tại điểm cầu 18 xã, thị trấn có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn.


Hình ảnh xã Duy Minh tại hội nghị trực tuyến


Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quán triệt nội dung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.


Đ/c Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, Chị thị số 28 của Ban Bí thư và Kết luận số 38 của Bộ chính trị


Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quán triệt Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.Đ/c Phạm Đức Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30 và các kết luận số 43, 44, 45 của Ban Bí thư

Đồng chí Phạm Đức Luân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Quán triệt các Kết luận của Ban Bí thư gồm: Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.Đ/c Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Tiếp đó, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.  Mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của huyện nhằm thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng kho học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn
Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và Chương trình hành động của Huyện ủy để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả; Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 39 của Chương trình hành động của Huyện ủy, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần chỉ đạo rà soát các tiêu chí, thực hiện quy trình sáp nhập các xã theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị gắn với Đề án thành lập thị xã Duy Tiên đảm bảo theo quy định; Tập trung quản lý tốt quy hoạch, chú ý tới các khu vực giáp danh; Tập trung tích tụ ruộng đất; Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; Tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện để có biện pháp xử lý kịp thời; Chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, đầu tư công, nâng cao hiệu quả các công trình; Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ hội Chùa Đọi Sơn; Tăng cường tuyên truyền các ngày lễ 30/4-01/5; chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2018-2019, xây dựng thêm các bể bơi cho học sinh; nắm chắc tình hình tôn giáo, tín ngưỡng, quản lý tạm trú, tạm vắng, an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công
vụ…./.Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên: Sơ kết Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (15/07)
   Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp (12/07)
  Ban Dân vận Huyện ủy Duy Tiên: Sơ kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm (11/07)
  Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII (10/07)
  Huyện ủy Duy Tiên sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (08/07)
  Đảng ủy TT Hòa Mạc: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  (04/07)
  Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Văn Phòng Huyện ủy (27/06)
  Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX của Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên (24/06)
  Kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX tiếp tục phiên làm việc buổi chiều và bế mạc kỳ họp (24/06)
  Khai mạc Kỳ họp thứ Tám – HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C