Việt Nam có thêm 1 Công viên Địa chất toàn cầu   |    Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG   |    Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long   |    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu   |    Lễ hội đền Lảnh Giang xã Mộc Nam    |    Từ 1/8, ô tô tải, xe khách, taxi phải đổi sang biển số màu vàng   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019
Cập nhật lúc: 5/10/2019 9:14:00 PM
Chiều ngày 10/5/2019, UBND huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW; Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
  IMG_6167 [Desktop Resolution].JPG

Đ/c Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo Công tác PCTT-TKCN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 

Năm 2018, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong huyện. Trong năm, trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của 02 cơn bão (số 03 và 04); Trên sông Hồng không có lũ tiểu mãn và có 01 đợt lũ nhỏ với mực nước cao nhất đo tại cống Mộc Nam là 5,39 m; Các loại thiên tai khác như lốc, lũ quét, mưa đá không xảy ra, trên địa bàn huyện. Hệ thống công trình thủy lợi, đê điều của huyện tiếp tục được tu bổ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai bằng nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh và của huyện. Các đơn vị đã ý thức hơn trong công tác quản lý đê điều, hệ thống công trình thủy lợi nên đã hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Phát động ra quân làm thuỷ lợi Đông Xuân các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) nạo vét kênh mương được 92.018m3, giải toả 706.410 m2 sen, bèo, cây, cỏ; 12.877 m3 đất đá, rác thải; 16 chiếc đăng, đó, vó bè; 02 lều quán; Xí nghiệp Thủy nông Duy Tiên, các HTXDVNN đã kịp thời thực hiện các giải pháp xử lý úng, hạn đã hạn chế được những thiệt hại do thiên tai gây ra như thực hiện giải toả 503.499 m2 rau bèo, dọn cỏ bờ kênh 74.540 m2, rác thải 26 m3, đã vận hành các trạm bơm tiêu úng không để thiệt hại nặng cho diện tích lúa và cây màu. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện đã thể hiện tốt vai trò của lực lượng vũ trang huyện trong việc xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả.

 IMG_6169 [Desktop Resolution].JPG

Đ/c Phạm Văn Thập - HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện báo cáo Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và Công tác sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018 trên địa bàn huyện

 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kinh tế tập thể đã có những bước chuyển biến tích cực, người dân đã hiểu rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế tập thể. Sau khi Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã tạo bước chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các cấp chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác xã. Các HTX DVNN trên địa bàn huyện đã thực hiện chuyển đổi, tổ chức đăng ký lại đúng các quy định Luật HTX năm 2012. Hàng năm các HTX DVNN đã tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại tài sản, nguồn vốn, công nợ tư và tư cách thành viên của HTX. Bộ máy cán bộ quản lý, điều hành trong HTX được bầu và được thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật và điều lệ HTX.

 

Vụ mùa năm 2018, toàn huyện đã gieo cấy được 4.458,5 ha bằng 101,1% kế hoạch với các giống lúa lai, lúa chất lượng cao và lúa thuần. Năng xuất lúa trung bình toàn huyện đạt 55,5 tạ/ha, giữ vững là huyện có năng suất lúa cao nhất tỉnh; thực hiện 6 mô hình (cánh đầu mẫu, tích tụ, tập trung ruộng đất, rau hữu cơ Trác Văn, Giống cây trồng mới, sử dụng phân bón Power Ant và trồng hoa trong xây dựng NTM). Công tác điều ra, dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa được phát hiện sớm và chỉ đạo nhân dân phòng trừ kịp thời. Cây Hè Thu, toàn huyện gieo trồng được 675,3ha đạt 120,1% so với kế hoạch (gồm: Ngô, Đậu tương, rau màu các loại). Vụ Đông toàn huyện gieo trồng được 1.301,6 ha; toàn huyện thực hiện 3 mô hình (bí xanh, bí đỏ, ngô) theo Đề án giống cây trồng mới của tỉnh; triển khai 02 mô hình trồng cỏ Yến Mạch để phục vụ phát triển chăn nuôi bò sữa; 01 mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái trên cây Ngô tại Mộc Bắc. Chăn nuôi 6 tháng cuối năm 2018 phát triển ổn định,đàm gia súc, gia cầm phát triển tốt. Thủy sản đạt 799 ha tập trung ở các khu sản xuất đa canh, trang trại của các xã. Đến hết năm 2018, tổng đàn bò sữa toàn huyện đạt 2.111 con (trong đó có 870 con bò cho sữa, tổng sản lượng sữa đạt 13 tấn/ ngày), mô hình chăn nuôi vịt, ngan chuyên thịt theo hướng an toàn sinh học tại 22 hộ với số lượng 11.100 con; Dự án xây dựng khu chăn nuôi tập trung quy mô 6,1 ha đã hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào chăn nuôi 600 con lợn nái. Công tác thú y được quan tâm chỉ đạo, hết năm 2018 không có dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân.

 

IMG_6174 [Desktop Resolution].JPG

Đ/c Nguyễn Minh Tân – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

IMG_6176 [Desktop Resolution].JPG

Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

IMG_6179 [Desktop Resolution].JPG

Đ/c Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu đại diện cho các xã, thị trấn phát biểu tham luận và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Tân – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã thị trấn: Cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với HTX; Khuyến khích phát triển và thành lập các HTX kiểu mới ít thành viên; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác và HTX theo đúng cơ chế thị trường; Tạo điều kiện để các HTX tiếp cận các cơ chế, chính sách của nhà nước;  Đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả trong sản xuất; Đối với vụ mùa, vụ đông: Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp; Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (rầy nâu, dịch tả lợn châu Phi); Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đối với công tác PCTT-TKCN các xã, thị trấn cần kiện toàn Ban Chỉ đạo của xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể; Chủ động phòng tránh là chính và đối phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện; Tuyên truyền sâu rộng về Luật, đảm bảo thông tin xuyên suốt, kịp thời tới nhân dân; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình phòng, chống lũ bão úng; Thực hiện nghiêm nguyên tắc chuẩn bị vật tư tại chỗ và xử lý giờ đầu; Khẩn trương hoàn thành kế hoạch sản xuất, thủy lợi đông xuân, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang đê điều; Tập trung thu đúng, thu đủ quỹ PCTT – TKCN…./.

 

 Tin&ảnh: Hoàng Hồng


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG (08/07)
  Nông dân Duy Tiên cơ bản gieo cấy xong lúa mùa (07/07)
   Hội Nông dân thị xã Duy Tiên sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm (03/07)
   Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ Nhất (02/07)
  HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX: Thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Một (30/06)
   Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội (26/06)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều của phiên chính thức (25/06)
  Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025  (25/06)
  Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/06)
  Chuyển mục đích sử đất tại 2 tỉnh (23/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C