Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 1/7   |    Hội nghị TXCT với đoàn đại biểu của HĐND tỉnh    |    Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt   |    Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng từ 15/6   |    Duy Tiên tích cực chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19   |    Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
An ninh - Quốc phòng

Duy Tiên ban hành Công văn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Cập nhật lúc: 5/27/2019 3:57:00 PM
Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), giảm thiểu tối đa cháy nổ, hỏa hoạn và thiệt hại do cháy gây ra tại các khu dân cư và cháy rừng, ngày 15/5/2019, UBND huyện Duy Tiên đã ban hành Công văn số 306/UBND-CA về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Theo công văn này, UBND huyện Duy Tiên đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy
: Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/12/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu đân cư. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia công tác PCCC&CNCH.


Hằng năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tự kiểm tra đánh giá công tác PCCC của đơn vị mình để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo các phương tiện PCCC tại chỗ đầy đủ; lập hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.


2. Đài Truyền thanh huyện, phòng Văn hóa và Thông tin huyện
: tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nội dung pháp luật về công tác PCCC, các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC, các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho cán bộ và người dân khi có cháy, nổ xảy ra, nhất là tại nhà ở, khu dân cư có nhiều có nhiều nguy cơ cháy, nổ cao.


3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:
Phối hợp với Công an huyện giải quyết rứt điểm tình trạng cơi nới chiếm dụng lối đi; rà soát quy hoạch khu dân cư, xây dựng chỉnh trang đô thị đặc biệt chú ý các điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ công tác PCCC, trong quá trình cấp phép xây dựng cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC, nối thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra.


4. Đội Quản lý thị trường số 2
: Trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất hàng có đặc tính nguy hiểm cháy nổ, trong khu dân cư phải chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra.


5. Ngành điện lực
: Tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống thiết bị điện. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.


6. Công an huyện: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; kiểm tra công tác PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình. Đặc biệt là nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trong khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về PCCC.


Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên, lực lượng chữa cháy cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và biết sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn, khi có sự cố xảy ra.


7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:


- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC; phát động phong trào toàn dân PCCC & CNCH gắn với phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn PCCC, gia đình văn hóa...xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC nhất là tại nhà ở, khu dân cư có nhiều có nhiều nguy cơ cháy, nổ; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) trong công tác PCCC&CNCH; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, ứng phó kịp thời các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt đối với những xã có núi phải tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến những cán bộ, đảng viên, những hộ dân canh tác trên núi và sống xung quanh chân núi thực hiện công tác đảm bảo an toàn về PCCC, ký cam kết thực hiện nghiêm công tác an toàn PCCC, không đốt rơm, dạ, cành lá cây trên núi và xung quanh chân núi. Phân công lực lượng thường xuyên tuần tra xung quanh núi. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.


- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình vừa ở vừa kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, đảm bảo an toàn PCCC.


- Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhở, lẻ, có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏ khu dân cư.


- Củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng dân quân tự vệ trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương.


- Hằng năm, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC & CNCH cho cán bộ chủ chốt của xã, Đội chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng ở các thôn, xóm, phố.


UBND huyện Duy Tiên đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên./.


Hoàng Hồng (TH)
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Đội cảnh sát giao thông – Công an thị xã Duy Tiên: Phát hiện, xử lý 130 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ  (27/05)
  Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (26/05)
  Đội cảnh sát giao thông – Công an Thị xã Duy Tiên: Tổ chức tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (16/05)
   Ban CHQS thị xã Duy Tiên trao học bổng cho 2 cháu học sinh mồ côi (10/05)
   Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã Duy Tiên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 (03/05)
   Duy Tiên ra quân phòng chống đua xe trái phép (30/04)
  Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự ATGT dịp 30/4, 1/5 (23/04)
   Phát hiện cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế giả mạo địa chỉ và thương hiệu tại xã Yên Nam (23/04)
   Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian sơ tuyển các trường quân đội (03/04)
   Ban CHQS thị xã Duy Tiên tọa đàm với chủ đề “Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn là trách nhiệm của quân nhân”  (27/03)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C