Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng   |    Chợ hoa xuân Tân Sửu 2021 của thị xã Duy Tiên được tổ chức trong 10 ngày từ 01-11/02/2021 (tức từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp) tại chợ Hòa Mạc mới    |    Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII   |    Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc   |    Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   |    Hội Khuyến học thị xã Duy Tiên tổng kết công tác khuyến học năm 2020   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy TT Hòa Mạc: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc: 5/31/2019 3:32:00 PM
Chiều ngày 30/5/2019, Đảng ủy thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.


Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp dân cư  của thị trấn Hòa Mạc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ công chức đã nêu cao trách nhiệm gương mẫu, đi đầu từng bước nâng cao chất lượng của phong trào thi đua yêu nước: Đảng bộ đã thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm chuyển tải các nội dung cốt lõi của chuyên đề. Đồng thời vận dụng chuyên đề để giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương  4, 5, 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, đoàn thể nhân dân. 100% các chi bộ, đoàn thể nhân dân đưa việc thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đoàn thể nhân dân để bàn giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trong 3 năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng 8 kế hoạch và 2 hướng dẫn để các tổ chức đảng triển khai thực hiện. Đã tổ chức học tập 3 chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 95%; các tổ chức quần chúng tổ chức học tập tỷ lệ tham gia đạt 87,5%. Việc đăng ký thực hiện một trong những nội dung của chuyên đề với những việc làm cụ thể tại các chi bộ đạt 100%, tại các đoàn thể quần chúng đạt 87%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị thu được nhiều kết quả: UBND thị trấn đã chỉ đạo các ban, ngành, xóm, tổ dân phố tăng cường công tác quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ, công chức cơ quan công khai bản cam kết thực hiện phòng, chống phiền hà sách nhiễu, tiêu cực và bản kê khai tài sản tại nơi làm việc. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, đã chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Quy chế dân chủ và Pháp lệnh thực hiện dân chủ. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo xây dựng 3 mô hình: Xây dựng phố văn minh đô thị ở tổ dân phố 1; mô hình thực hiện vệ sinh môi trường ở tổ dân phố 3; mô hình trồng và chăm số tuyến đường hoa của Hội Liên hiệp phụ nữ. Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những tấm gương làm theo Bác” đã thu hút hơn 500 bài dự thi; Đảng ủy chọn 02 bài gửi Ban tổ chức cuộc thi của huyện đã có 1 bài đạt giải 3. Qua thực hiện Chỉ thị, tại địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong thực hiện và làm theo gương Bác.    

Hội nghị cũng đã thảo luận nêu lên một số nội dung quan trọng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

2 tập thể có thành tích xuât sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng

Tại hội nghị, Đảng ủy thị trấn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể 3 cá nhân có thành tích xuât sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Nguyễn Minh Tuấn - CTV

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Duy Minh (19/09)
  Phát động Cuộc thi ''Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' (14/09)
  Mộc Bắc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (08/09)
  Tổ chức cuộc thi ‘Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ’ (13/04)
  Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới (19/08)
   Ra mắt sách ảnh ''''50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'''''''' (13/08)
   Duy Tiên cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong giải quyết nhiệm vụ trọng tâm (18/06)
   Học và làm theo Bác ở thôn Dĩ Phố (18/04)
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác ở hội phụ nữ xã Mộc Bắc  (25/03)
  Học và làm theo gương Bác ở Trường Mầm non Trác Văn (16/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C