Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 1/7   |    Hội nghị TXCT với đoàn đại biểu của HĐND tỉnh    |    Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt   |    Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng từ 15/6   |    Duy Tiên tích cực chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19   |    Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Dự kiến từ ngày 07/6 đến hết 14/6/2019 huyện Duy Tiên tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã
Cập nhật lúc: 6/3/2019 9:44:00 PM
Chiều ngày 03/6/2019, UBND huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị triển khai nội dung xin ý kiến cử tri về Đề án thành lập các phường và thị xã Duy Tiên.Toàn cảnh hội nghị


Theo dự thảo kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên; mục đích việc lấy ý kiến và thông qua kỳ họp nhằm đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải thành lập các phường và thành lập thị xã Duy Tiên, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.


Nội dung lấy ý kiến cử tri gồm: Sáp nhập 3 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính mới; Điều chỉnh địa giới hành chính của 09 xã, thị trấn và thành lập 9 phường trên cơ sở diện tích tự nhiên, dân số của 09, thị trấn sau khi đã được điều chỉnh; Thành lập thị xã trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện. Phạm vi lấy ý kiến cử tri: Tổ chức lấy ý kiến cử tri của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố; theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình. Dự kiến tổ chức lấy ý kiến cử tri từ ngày 07/6 đến hết 14/6/2019; thực hiện kiểm phiếu vào ngày 15/6 và báo cáo kết quả lấy ý kiến của tri vào ngày 16/6/2019.


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị


Đối với tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua đề án: Cấp xã sẽ thực hiện từ 17-20/6/2019; Cấp huyện từ 21-25/6/2019. Sau khi Nghị quyết HĐND huyện thông qua, UBND huyện tổng hợp hồ sơ, tài liệu trình UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tại kỳ họp giữa năm 2019.


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị 


Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu phát biểu thảo luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì thế cần thống nhất cao trong Thường trực, Thường vụ, BCH để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; ngay sau Hội nghị này, các xã, thị trấn cần thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc cho BCĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách thôn, tổ dân phố nhằm đảm bảo thực hiện các bước được chặt chẽ, đúng quy định; trên cơ sở kế hoạch của huyện cần xây dựng kế hoạch của xã, thị trấn để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; rà soát, bổ sung danh sách cử tri, ghi phiếu đúng quy định; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, tổ dân phố triển khai việc lấy ý kiến; Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân (đặc biệt là đối với các xã có điều chỉnh địa giới hành chính) hiểu rõ lý do và sự cần thiết sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri và nhân dân địa phương. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện: Phòng Nội vụ tổ chức quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn; Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các văn bản. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị các tài liệu phục vụ việc niêm yết, tuyên truyền tại các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố; Đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở xây dựng chuyên mục phát thanh để tuyên truyền thường xuyên về Phương án, Đề án đảm bảo nội dung lấy ý kiến cử tri đạt kết quả tốt; Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng chuyên mục lấy ý kiến nhân dân trên Trang thông tin điện tử huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với phòng Nội vụ huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đảo bảo việc lấy ý kiến của cử tri đạt kết quả cao./.

 Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên: Họp Tiểu Ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (29/05)
   Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (26/05)
   Thị ủy Duy Tiên gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác  (25/05)
   Hội nghị tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (25/05)
  Kỳ họp thứ Mười Một – HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX sẽ diễn ra trong 1,0 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ 20-30/7/2020 (21/05)
  Duy Tiên: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, công tác sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2019 (18/05)
  Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 43 đảng viên mới kết nạp thuộc 18 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy (18/05)
  Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh (12/05)
   Đức - tài trong lựa chọn cán bộ: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng (11/05)
   Đại hội Đảng bộ phường Đồng Văn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (10/05)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C