Việt Nam có thêm 1 Công viên Địa chất toàn cầu   |    Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG   |    Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long   |    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu   |    Lễ hội đền Lảnh Giang xã Mộc Nam    |    Từ 1/8, ô tô tải, xe khách, taxi phải đổi sang biển số màu vàng   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Duy Tiên tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Quán triệt các Kết luận số 49,50,51,52 của Ban Bí thư
Cập nhật lúc: 7/26/2019 3:20:00 PM
Sáng ngày 26/7/2019, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Quán triệt các Kết luận số 49, 50, 51, 52 của Ban Bí thư đến điểm cầu của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện


Dự tại điểm cầu của huyện có: các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

 


Hình ảnh tại điểm cầu phòng họp tầng 2 UBND huyện

Tại điểm cầu 18 xã, thị trấn có: các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn.


 


Hình ảnh tại các điểm cầu

Đảng bộ huyện Duy Tiên có 62 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số 7002 đảng viên; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành nhiều thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực: Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của các cấp; Chú trọng công tác rà soát chính trị nội bộ; Thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác phát triển Đảng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2019 đã mở 15 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 671 quần chúng ưu tú; mở 13 lớp dành cho 667 đảng viên mới kết nạp; chuẩn y kết nạp cho 512 đồng chí; mở 26 lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện tới thôn, xóm, phố; đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của huyện 100% đạt chuẩn hóa theo quy định, cán bộ công chức các phòng, ban chuyên môn đạt 99,9% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 97% có chuyên môn từ Đại học trở lên, cán bộ cơ sở cơ bản đạt chuẩn. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: trong nhiệm kỳ, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 314 lượt Tổ chức Đảng (TCĐ), giám sát được 309 lượt TCĐ và 341 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 9 TCĐ, 33 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 261 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát 213 tổ chức đảng và 464 đảng viên…Cùng với đó, Công tác dân vận được quan tâm, chú trọng; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương.
 


Đ/c Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt các Kết luận số 49, 50, 51, 52 của Ban Bí thư

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt các Kết luận của Ban Bí thư gồm: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) từ huyện tới cơ sở cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, điều động, luân chuyển cán bộ; Thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, đề án đổi mới sáp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả; Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình tự quản trong khu dân cư; Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao...

Về thực hiện các Kết luận số 49, 50, 51, 52 của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, TCCSĐ tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Bí thư Khóa XII đảm bảo thiết thực hiệu quả, gắn với chức năng, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Đồng chí giao UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các Kết luận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của huyện tăng cường công tác tuyên truyền các Kết luận tới cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Từ 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công QG (08/07)
  Nông dân Duy Tiên cơ bản gieo cấy xong lúa mùa (07/07)
   Hội Nông dân thị xã Duy Tiên sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm (03/07)
   Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ Nhất (02/07)
  HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX: Thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Một (30/06)
   Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc Đại hội (26/06)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều của phiên chính thức (25/06)
  Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025  (25/06)
  Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/06)
  Chuyển mục đích sử đất tại 2 tỉnh (23/06)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C