Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
TỔ CHỨC, BỘ MÁY
Huyện ủy
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Tổng quan >> Hệ thống tổ chức

 
 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
    1. Ông Phạm Hồng Thanh 
               Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1966                                    
               Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
                                                   Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Trình độ Quản lý Nhà nước: Cử nhân
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Chung
               Điện thoại: 0351 3830 123
               Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn
    2. Ông Ngô Văn Liên
               Chức vụ: TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1973                                    
               Quê quán: Xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
               Trình độ chuyên môn: Đại học, Ngành Quản lý đất đai
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kinh tế
               Điện thoại:
               Email: ngovanlien@hanam.gov.vn 
    3. Ông Trương Quốc Việt
               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
               Sinh năm: 1980                                    
               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hoá
               Điện thoại: 0919766785
               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn
CÁC UỶ VIÊN UBND HUYỆN 
    1. Ông Nguyễn Bá Xuân
               Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện
               Sinh năm: 1966
               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0351 3830 503
              Email: nguyenbaxuan@hanam.gov.vn
    2. Ông Phạm Kiên Cường 
             Chức vụ: Trưởng Công an huyện
             Sinh năm: 1965
             Quê quán: xã Thanh Phong - huyện Thanh Liêm
             Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0351 3830 143
    3. Ông Trần Thanh Phong
             Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện
             Sinh năm: 1960
             Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp
             Điện thoại: 0351 3503 836
             Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn             
    4. Ông Trần Quang Tuyến
              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện
              Sinh năm: 1962
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0351 3830 328
              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn                                                 
    5. Ông Trần Đình Tiến
             Chức vụ: Trưởng phòng Văn hoá thông tin
             Sinh năm: 1968
             Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại: 0351 3830 726
             Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  
    6. Ông Nguyễn Văn Khuyến
             Chức vụ: Trưởng phòng Lao động TBXH huyện
             Sinh năm: 1967
             Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Công đoàn
                                                      Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
             Trình độ lý luận chính trị - hành chính: Cao cấp
             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn
  7. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Điện thoại: 0351 3830 122
              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn
    8. Ông Phạm Văn Thập
             Chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT huyện
             Sinh năm: 1975
             Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
                                                 Thạc sỹ Kinh tế
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: phamvanthap@hanam.gov.vn
   9. Ông Lê Mạnh Hà
             Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện
             Sinh năm: 1976
             Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại:
             Email: lemanhha@hanam.gov.vn
   10.  Ông Nguyễn Quý Hùng
             Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học thuỷ lợi, Đại học nghành kế toán
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp
             Điện thoại: 0351 3830 131
             Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn                                                                
  11. Bà Nguyễn Khánh Thơ
             Chức vụ: Chánh thanh tra huyện            
             Sinh năm: 1978
             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp              
             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn
  12. Ông Nguyễn Mạnh Đạt
              Chức vụ: Trưởng phòng TNMT huyện
              Sinh năm: 1978
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  13. Ông Trần Hữu Thắng
              Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: xã Tiên nội – huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I
              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   TỔ CHỨC, BỘ MÁY   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C